Monitoring financování volebních kampaní politických stran

Zajímavé odkazy z médií

5. 5. Kolik stojí Eurovolby

V tomto článku najdete srovnání současných plánovaných výdajů na volby do EP s minulými, dále na jaké typy reklamy se zaměřují konkrétní strany . Je zde i jedna kuriozita: politická strana, která nakoupila reklamní prostor DRÁŽ než dle ceníkových odhadů.

http://www.mediainfo.cz/clanky/kolik-stoji-eurovolby/

 

7. 4. Profily lídrů kandidátek nejsilnějších volebních uskupení

http://zpravy.e15.cz/domaci/politika/evropske-volby-utok-ceskych-politickych-stran-bude-nebyvale-silny-1074773

 

31. 3. Které strany mají šanci vyslat své zástupce do EU? 

Češké voliče v převážné většině volby do EU nezajímají a jen 34 % je rozhodnuto jít volit. O tom, komu by dali svůj hlas si můžete přečíst v tomto článku:

http://www.novinky.cz/domaci/331607-evropske-volby-cechy-nezajimaji-nejvetsi-sance-ma-ano-a-cssd.html

 

13. 3. Příspěvky ze státního rozpočtu uhrazené politickým stranám a politickým hnutím v roce 2013 dosahují téměř miliardy korun

Podrobný přehled příspěvků na úhradu volební kamapně a na činnost politickým stranám a hnutím  je každoročně zveřejňován na stránkách Ministerstva financí.