Monitoring financování volebních kampaní politických stran

Přehled aktuálního financování kampaně Strany zelených

Veškerá data jsou čerpána z volebního/transparentního účtu politické strany/hnutí. Změny budou odečteny vždy k pátku a budou publikovány v průběhu víkendu. Pokud není možné platbu jednoznačně identifikovat, je zařazena do kategorie „ostatní“, pokud některé platby mohou být zařazeny do více položek, zpracovatelé ji museli nuceně zařadit mezi některou z možných kategorií.

 

 

Aktualizováno k 27.6.2014 (sledováno od 1.2.2014) Změna proti minulému stavu k 20.6.2014
Příjmy
dar FO 544 937,58 + 3 131,00
dar PO 273 270,00 + 50 000,00
dar PS/OS 3 326 998,56 + 500 000,00
úroky 0,00 + 0,00
ostatní 1 544,00 + 0,00
Celkem 4 147 750,14 + 553 131,00
Výdaje
mzdy, odměny 57 000,00 + 0,00
náklady kanceláře 125 481,00 + 581,00
PR a inzerce 1 778 251,51 + 278 242,28
tisk materiálů, klipy, reklamní předměty 1 325 787,22 + 83 500,00
doprava, ubytování 45 519,00 + 10 922,00
ostatní 563 662,70 + 46 984,27
Celkem 3 895 701,43 + 420 229,55