Monitoring financování volebních kampaní politických stran

Kritéria dobré praxe

V porovnání s již proběhnuvším monitoringem prezidentských voleb a voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2013 je nutné konstatovat, že pravidla pro financování stran a financování předvolebních kampaní pro volby jsou nastavena velmi mírně či dokonce vůbec neexistují a neukládají politickým stranám a politickým hnutím téměř žádné povinnosti. Projekt Transaprentní volby se tak snaží navázat na zkušenosti z hodnocení prezidentských a parlamentních voleb a vytvořit tlak na politiky, aby veřejnosti poskytovali co nejvíce informací o financování volebních kampaní již před samotnými volbami.

TI se inspirovala zahraničními modely a vytvořila kritéria dobré praxe ve zveřejňování informací a otevřenosti kampaní, které jdou daleko nad zjevně nedostatečné zákonné povinnosti. Jednotlivé politické strany/hnutí budeme hodnotit podle toho, na kolik kritéria dobré praxe ve skutečnosti naplňují. Jedná se tedy o benchmarkové hodnocení, nikoli o klasický sociologický výzkum. Základem hodnocení budou standardní informace, které jsou ve vyspělých zemích běžně zveřejňovány.

Kritéria hodnocená v průběhu kampaně:

1)      Plánované náklady na kampaň

Zveřejnila politická strana/hnutí celkovou sumu plánovaných nákladů
na svou kampaň?

 

2)      Zřízení transparentního účtu

Má politická strana/hnutí transparentní účet?

Je účet na webu politické strany/hnutí skutečně snadno dohledatelný, přehledný a uživatelsky pochopitelný?

Je zřejmé, od kdy se transakce týkají kampaně pro volby do Evropského parlamentu?

 

3)      Přehlednost a podrobnost transparentního účtu

Jsou položky na transparentním účtu přehledně označeny a podrobně děleny (náklady na administrativní zázemí, billboardy, inzerci v tištěných a on-line médiích, náklady na vytvoření spotu/klipů, případně reklamních předmětů, zajištění meetingů, služby PR/konzultačních firem?

Je zřejmé, kolik strana objednala billboardů a za jakou cenu?

 

4)      Transparentní zdroje financování kampaně

Zveřejňuje politická strana/hnutí i další informace o zdrojích financování své kampaně? Konkrétně, zda politická strana/hnutí zveřejňuje samostatně (jinde, než na transparentním účtu) a přehledně informace o všech svých dárcích (minimálně o dárcích nad 50 tis. Kč) a kde jsou tyto informace uvedeny?

Je zveřejněno, jakou část zdrojů tvoří úvěry a půjčky a kdo je poskytnul?

 

5)      Přiznaná nadstandardní spolupráce a slevy pro politickou stranu

Zveřejňuje politická strana/hnutí seznam výhod v podobě zboží či služeb poskytnutých zadarmo nebo za cenu nižší, nežli je standardní ceníková cena, využitých v rámci předvolební kampaně, a od koho byly tyto výhody poskytnuty?

 

6)      Dobrovolníci v kampani

Zveřejňuje politická strana/hnutí počet (nebo alespoň odhad počtu) dobrovolníků zapojených v kampani a informaci o tom, kolik na zajištění jejich činnosti vydává peněz?

 

7)      Přehledné (a vyúčtované) předvolební akce

Zveřejňuje politická strana/hnutí průběžně na svém webu seznam všech připravovaných i konaných veřejných akcí pořádaných v rámci předvolební kampaně (setkání s voliči, debaty, kulturní akce, apod.)?

Má strana přehled o akcích, na kterých jsou propagováni její kandidáti do Evropského parlamentu a které nejsou pořádány a financovány přímo stranou (tzv. podpůrné akce)?

 

8)      Známý volební tým

Zveřejňuje politická strana/hnutí složení svého volebního týmu s uvedením rolí jednotlivých členů v kampani (včetně poradců)?

 

9)      Zveřejněné spolupracující agentury

Zveřejňuje politická strana/hnutí jména agentur (mediální, PR, poradenské, právní), se kterými na kampani spolupracuje?

 

Kritéria hodnocená po skončení kampaně/volbách

10)  Dodržení plánovaných nákladů

Naplnila politická strana/hnutí odhad finančních prostředků vynaložených
na kampaň, který si předem určil? Jak byly výdaje a náklady strukturovány?

 

11)  Odkryté vyúčtování kampaně

Zveřejnila politická strana/hnutí do dvou měsíců po volbách vyúčtování
své předvolební kampaně?