Monitoring financování volebních kampaní politických stran

Přehled aktuálního financování kampaně Strany svobodných občanů

 

Veškerá data jsou čerpána z volebního/transparentního účtu politické strany/hnutí. Změny budou odečteny vždy k pátku a budou publikovány v průběhu víkendu. Pokud není možné platbu jednoznačně identifikovat, je zařazena do kategorie „ostatní“, pokud některé platby mohou být zařazeny do více položek, zpracovatelé ji museli nuceně zařadit mezi některou z možných kategorií.

 

 

Aktualizováno k 27.6.2014 (sledováno od 1.3.2014) Změna proti minulému stavu k 20.6.2014
Příjmy
dar FO 434 841,94 + 16 600,00
dar PO 0,00 + 0,00
dar PS/OS 0,00 + 0,00
úroky 0,00 + 0,00
ostatní 1 000,00 + 0,00
435 841,94 + 16 600,00
Výdaje
mzdy, odměny 275 000,00 + 0,00
náklady kanceláře 15 751,90 + 0,00
PR a inzerce 4 985 017,77 + 147 050,00
tisk materiálů, klipy, reklamní předměty 251 130,40 + 10 401,00
doprava, ubytování 7 998,00 + 0,00
ostatní 496 303,39 + 0,00
6 031 201,46 + 157 451,00