Monitoring financování volebních kampaní politických stran

Přehled aktuálního financování kampaně TOP 09

Veškerá data jsou čerpána z volebního/transparentního účtu politické strany/hnutí. Změny budou odečteny vždy k pátku a budou publikovány v průběhu víkendu. Pokud není možné platbu jednoznačně identifikovat, je zařazena do kategorie „ostatní“, pokud některé platby mohou být zařazeny do více položek, zpracovatelé ji museli nuceně zařadit mezi některou z možných kategorií.

 

 

Aktualizováno k 13.6.2014 (sledováno od 5.3.2014) Změna proti minulému stavu k 6.6.2014
Příjmy
dar FO 0,00 + 0,00
dar PO 0,00 + 0,00
dar PS/OS 10 000 000,00 + 3 000 000,00
úroky 0,00 + 0,00
ostatní 0,00 + 0,00
Celkem 10 000 000,00 + 3 000 000,00
Výdaje
mzdy, odměny 484,00 +0,00
náklady kanceláře 57 502,00 + 7 986,00
PR a inzerce 8 073 715,50 + 2 926 892,42
tisk materiálů, klipy, reklamní předměty 1 810 154,94 + 237 415,96
doprava, ubytování 155 460,50 + 64 388,00
ostatní 7 136,00 + 7 136,00
Celkem 10 104 452,94 + 3 243 818,38