Monitoring financování volebních kampaní politických stran

Přehled aktuálního financování kampaně ODS

Veškerá data jsou čerpána z volebního/transparentního účtu politické strany/hnutí. Změny budou odečteny vždy k pátku a budou publikovány v průběhu víkendu. Pokud není možné platbu jednoznačně identifikovat, je zařazena do kategorie „ostatní“, pokud některé platby mohou být zařazeny do více položek, zpracovatelé ji museli nuceně zařadit mezi některou z možných kategorií.

 

 

Aktualizováno k Změna proti minulému stavu
Příjmy
dar FO
dar PO
dar PS/OS
úroky
ostatní
Celkem
Výdaje
mzdy, odměny
náklady kanceláře
PR a inzerce
tisk materiálů, klipy, reklamní předměty
doprava, ubytování
ostatní
Celkem