Monitoring financování volebních kampaní politických stran

Přehled aktuálního financování kampaně ČSSD

Veškerá data jsou čerpána z volebního/transparentního účtu politické strany/hnutí. Změny budou odečteny vždy k pátku a budou publikovány v průběhu víkendu. Pokud není možné platbu jednoznačně identifikovat, je zařazena do kategorie „ostatní“, pokud některé platby mohou být zařazeny do více položek, zpracovatelé ji museli nuceně zařadit mezi některou z možných kategorií.

 

 

Aktualizováno k 27.6.2014 (sledováno od 14.2.2014) Změna proti minulému stavu k 20.6.2014
Příjmy
dar FO 347 500,00 + 0,00
dar PO 400 000,00 + 0,00
dar PS/OS 25 306 000,00 + 0,00
úroky 0,00 + 0,00
ostatní  14 875,72 + 0,00
Celkem 26 068 375,72 + 0,00
Výdaje
mzdy, odměny 0,00 + 0,00
náklady kanceláře 175 216,81 + 0,00
PR a inzerce 19 400 184,23 + 0,00
tisk materiálů, klipy, reklamní předměty 5 193 012,00 + 0,00
doprava, ubytování 156 071,00 + 0,00
ostatní 1 155 773,28 + 0,00
Celkem 26 047 894,51 + 0,00