Monitoring financování volebních kampaní politických stran

Přehled aktuálního financování kampaně KSČM

Veškerá data jsou čerpána z volebního/transparentního účtu politické strany/hnutí. Změny budou odečteny vždy k pátku a budou publikovány v průběhu víkendu. Pokud není možné platbu jednoznačně identifikovat, je zařazena do kategorie „ostatní“, pokud některé platby mohou být zařazeny do více položek, zpracovatelé ji museli nuceně zařadit mezi některou z možných kategorií.

 

 

Aktualizováno k 6.6.2014 (sledováno od 21.1.2014) Změna proti minulému stavu k 31.5.2014
Příjmy
dar FO 0,00 + 0,00
dar PO 4 780,00 + 4 040,00
dar PS/OS 1 643 836,00 + 326 132,00
úroky 0,00 + 0,00
ostatní 1 852 185,95 + 2 043,00
Celkem 3 500 801,95 + 332 215,00
Výdaje
mzdy, odměny 0,00 + 0,00
náklady kanceláře  33 316,00 +23 316,00
PR a inzerce 3 309 602,00  + 1 686 286,00
tisk materiálů, klipy, reklamní předměty 4 354 272,00 + 1 531 219,00
doprava, ubytování 8 496,00 + 8 496,00
ostatní 1 951 675,00 + 6 675,00
Celkem 9 657 361,00 + 3 255 992,00