Monitoring financování volebních kampaní politických stran

O projektu

Vzhledem k tomu, že v současné době v ČR neexistuje žádný orgán, který by monitoroval financování politických kampaní, a který by naplňoval funkci dohledu veřejnosti, Transparency International Česká republika se společně s občanským sdružením Naši politici rozhodla pokračovat v projektu Transparentní volby.

Stejně jako tomu bylo u prezidentských a sněmovních voleb, budeme i u těchto voleb do Evropského parlamentu monitorovat financování kampaní jednotlivých stran a hnutí. Informace budeme čerpat jak z veřejných zdrojů, tak z vyplněných dotazníků, které jsme zaslali vybraným stranám.

Nově jsme se rozhodli  mapovat počty billboardů jednotlivých stran. Zapojte se i Vy! Foťte volební billboardy a posílejte je prostřednictvím webové, nebo mobilní aplikace zmapujto.cz. Více informací najdete na stránce Mapa billboardů.

Občanské sdružení Naši politici již tradičně připraví profily kandidátů a lidí, kteří se na volebních kampaních jakkoli podílejí, kteří za nimi stojí. Do projektu budou také zapojeni studenti Fakulty mezinárodních vztahů VŠE Praha a další dobrovolníci, kterým tímto děkujeme za jejich neocenitelnou pomoc.

Více o projektu zde.

S hodnotícími kritérii se můžete seznámit zde.