Monitoring financování volebních kampaní politických stran

Přehled aktuálního financování kampaně KDU – ČSL

Veškerá data jsou čerpána z volebního/transparentního účtu politické strany/hnutí. Změny budou odečteny vždy k pátku a budou publikovány v průběhu víkendu. Pokud není možné platbu jednoznačně identifikovat, je zařazena do kategorie „ostatní“, pokud některé platby mohou být zařazeny do více položek, zpracovatelé ji museli nuceně zařadit mezi některou z možných kategorií.

 

 

Aktualizováno k 13.6.2014 (sledováno od 24.1.2014) Změna proti minulému stavu k 6.6.2014
Příjmy
dar FO 735 000,00 + 0,00
dar PO 0,00  + 0,00
dar PS/OS 4 713 000,00 + 500 000,00
úroky 0,00 + 0,00
ostatní 0,00 + 0,00
5 448 000,00 + 500 000,00
Výdaje
mzdy, odměny 0,00  + 0,00
náklady kanceláře 52 748,00  + 0,00
PR a inzerce 2 511 472,40 + 590 463,00
tisk materiálů, klipy, reklamní předměty 2 932 389,20  + 12 737,00
doprava, ubytování 0,00 + 0,00
ostatní 415 751,00 + 0,00
Celkem 5 919 360,60 + 603 200,00