Monitoring financování volebních kampaní politických stran

TOP 09

Zveřejnila politická strana/hnutí celkovou sumu plánovaných nákladů na svou kampaň?

Ano, na webových stránkách je uveden plánovaný rozpočet kampaně ve výši 10 milionů korun.

Má politická strana/hnutí transparentní účet?

Je účet na webu politické strany/hnutí skutečně snadno dohledatelný, přehledný a uživatelsky pochopitelný?

Je zřejmé, od kdy se transakce týkají kampaně pro volby do Evropského parlamentu?

Ano, strana má transparentní účet. Byl zřízen a využíván již od září 2013, tedy od minulých voleb do PS. Odkaz na účet je dohledatelný v sekci Dokumenty na webu strany. Strana v dopise TI uvedla jako termín zahájení kampaně březen 2013 a všechny transakce související s volbami do EP jsou na účtu označovány zkratkou „EP14“.

Jsou položky na transparentním účtu přehledně označeny a podrobně děleny (náklady na administrativní zázemí, billboardy, inzerci v tištěných a on-line médiích, náklady na vytvoření spotu/klipů, případně reklamních předmětů, zajištění meetingů, služby PR/konzultačních firem?

Je zřejmé, kolik strana objednala billboardů a za jakou cenu?

Nákladové i příjmové položky jsou na účtu označovány všechny, náklady na kampaň jsou děleny až zpětně po skončení kampaně. Strana v dopise TI uvedla, že na tuto kampaň neplánuje nakupovat žádné billboardy.

Zveřejňuje politická strana/hnutí i další informace o zdrojích financování své kampaně? Konkrétně, zda politická strana/hnutí zveřejňuje samostatně (jinde, než na transparentním účtu) a přehledně informace o všech svých dárcích (minimálně o dárcích nad 50 tis. Kč) a kde jsou tyto informace uvedeny?

Je zveřejněno, jakou část zdrojů tvoří úvěry a půjčky a kdo je poskytnul?

Strana zveřejňuje jednak výpisy z účtu (měsíčně v PDF) a dále aktualizované seznamy všech dárců. Jedná se o příjmy celé strany, nejsou oddělené příjmy na tuto volební kampaň. Strana uvedla v dopise TI, že úvěr na tuto kampaň neplánuje.

Zveřejňuje politická strana/hnutí seznam výhod v podobě zboží či služeb poskytnutých zadarmo nebo za cenu nižší, nežli je standardní ceníková cena, využitých v rámci předvolební kampaně, a od koho byly tyto výhody poskytnuty?

Strana zveřejňuje v seznamu dárců i dary nepeněžité, konkrétně informaci, od koho byly poskytnuty.Je zde uvedena finanční hodnota daru včetně upřesnění zboží.

Zveřejňuje politická strana/hnutí počet (nebo alespoň odhad počtu) dobrovolníků zapojených v kampani a informaci o tom, kolik na zajištění jejich činnosti vydává peněz?

Ano, z dopisu strany TI vyplývá, že na webu MY.TOP09.CZ je registrováno cca 12 400 podporovatelů, z toho roznášky materiálů se účastní cca 1500 lidí, s OOH reklamou pomáhá aktuálně 728 lidí a cca 10 dobrovolníků pomáhá v celostátní kanceláři. Strana uvede náklady na tento typ kampaně až ve finální klasifikaci nákladů.

Zveřejňuje politická strana/hnutí průběžně na svém webu seznam všech připravovaných i konaných veřejných akcí pořádaných v rámci předvolební kampaně (setkání s voliči, debaty, kulturní akce, apod.)?

Má strana přehled o akcích, na kterých jsou propagováni její kandidáti do Evropského parlamentu a které nejsou pořádány a financovány přímo stranou (tzv. podpůrné akce)?

Strana zveřejňuje všechny akce v kalendáři na svých stránkách. Je možné dohledat konkrétní  akce k  volbám do EP.  Strana odpověděla v dopise TI, že v současnosti o žádných podpůrných akcích neví.

Zveřejňuje politická strana/hnutí složení svého volebního týmu s uvedením rolí jednotlivých členů v kampani (včetně poradců)?

Strana v dopise TI představila Celostátní koaliční volební štáb: Leoš Heger – místopředseda TOP 09 odpovědný za volby do EP, Stanislav Polčák – místopředseda STAN, Marek Ženíšek – místopředseda TOP 09 odpovědný za zahraniční vztahy, Jaroslav Poláček – volební manažer, Ondřej Kolář – tajemník předsedy, Martina Týblová – tisková mluvčí TOP 09, Pavel Severa – generální sekretář TOP 09, Lucie Krejčová – ředitelka kanceláře STAN, zváni jsou také garanti jednotlivých segmentů kampaně a prvních 5 kandidátů koalice.

Zveřejňuje politická strana/hnutí jména agentur (mediální, PR, poradenské, právní), se kterými na kampani spolupracuje?

Strana odpověděla v dopise TI, že v rámci kampaně spolupracuje s agenturou Cream Prague. Nákup  inzerce pro ni dlouhodobě zajišťuje Agentura PS.

Po volbách budou hodnocena tato dvě kritéria:

Naplnila politická strana/hnutí odhad finančních prostředků vynaložených na kampaň, který si předem určil? Jak byly výdaje a náklady strukturovány?

Zveřejnila politická strana/hnutí do dvou měsíců po volbách vyúčtování své předvolební kampaně?

Články o straně

Omlouváme se, v této sekci nemáme zatím žádné články.