Monitoring financování volebních kampaní politických stran

ANO 2011

Zveřejnila politická strana/hnutí celkovou sumu plánovaných nákladů na svou kampaň?

Strana v dopise i několikrát v médiích uvedla, že předpokládá utratit částku 18,5 mil. Kč. V médiích se ale objevily informace o nákladech v rozmezí 10 – 18 mil. Kč

Má politická strana/hnutí transparentní účet?

Je účet na webu politické strany/hnutí skutečně snadno dohledatelný, přehledný a uživatelsky pochopitelný?

Je zřejmé, od kdy se transakce týkají kampaně pro volby do Evropského parlamentu?

ANO 2011 uvedlo, že TÚ nemají a že výdaje zveřejní, jakmile budou proplaceny všechny faktury. Dále uvádí, že ze všech stran a hnutí mají nejtransparentněji veden seznam dárců a že je možné stáhnout také sken darovacích smluv nad 50 tis. Kč. Výdaje strana zveřejní po volbách do EP. V odpovědi na otázku, zda je zřejmé, od kdy se transakce týkají kampaně pro volby do Evropského parlamentu, strana uvedla, že na kampaň má vymezený samostatný rozpočet.

Jsou položky na transparentním účtu přehledně označeny a podrobně děleny (náklady na administrativní zázemí, billboardy, inzerci v tištěných a on-line médiích, náklady na vytvoření spotu/klipů, případně reklamních předmětů, zajištění meetingů, služby PR/konzultačních firem?

Je zřejmé, kolik strana objednala billboardů a za jakou cenu?

Ačkoli strana uvedla, že nemá transparentní účet, v odpovědi na toto kritérium sděluje, že položky na něm člení.

Zveřejňuje politická strana/hnutí i další informace o zdrojích financování své kampaně? Konkrétně, zda politická strana/hnutí zveřejňuje samostatně (jinde, než na transparentním účtu) a přehledně informace o všech svých dárcích (minimálně o dárcích nad 50 tis. Kč) a kde jsou tyto informace uvedeny?

Je zveřejněno, jakou část zdrojů tvoří úvěry a půjčky a kdo je poskytnul?

Strana uvedla, že pro ni není problém tuto informaci zveřejnit, ale dosud není tato informace dohledatelná. Podle informací z  jiných webů je počet objednaných billboardů 300.

Zveřejňuje politická strana/hnutí seznam výhod v podobě zboží či služeb poskytnutých zadarmo nebo za cenu nižší, nežli je standardní ceníková cena, využitých v rámci předvolební kampaně, a od koho byly tyto výhody poskytnuty?

Hnutí ANO 2011 uvedlo, že slevy nejsou uvedeny explicitně, protože slevy poskytují agentury, ale i jednotlivci (dobrovolníci) v podstatě na všechny služby i zboží, záleží na množství, jednotkovou cenu tedy lze dopočítat.

Zveřejňuje politická strana/hnutí počet (nebo alespoň odhad počtu) dobrovolníků zapojených v kampani a informaci o tom, kolik na zajištění jejich činnosti vydává peněz?

Strana uvedla, že dobrovolníci obecně pracují zdarma. Evidentně strana nepochopila otázku, která směřovala na výdaje na zajištění činnosti dobrovolníků.

Zveřejňuje politická strana/hnutí průběžně na svém webu seznam všech připravovaných i konaných veřejných akcí pořádaných v rámci předvolební kampaně (setkání s voliči, debaty, kulturní akce, apod.)?

Má strana přehled o akcích, na kterých jsou propagováni její kandidáti do Evropského parlamentu a které nejsou pořádány a financovány přímo stranou (tzv. podpůrné akce)?

ANO 2011 odpovědělo, že není v jejich silách uveřejňovat všechny informace o chystaných a pořádaných akcích . Přesto některé informace jsou zveřejněny zde a také tady.

Zveřejňuje politická strana/hnutí složení svého volebního týmu s uvedením rolí jednotlivých členů v kampani (včetně poradců)?

Strana uvedla, že volební tým se ve značné míře kryje se stálým týmem hnutí ANO. Podrobnější informace ale neuvedla.

Zveřejňuje politická strana/hnutí jména agentur (mediální, PR, poradenské, právní), se kterými na kampani spolupracuje?

Hnutí ANO 2011 uvedlo, že služeb agentur nevyužívá, že vše dělá v podstatě in-house.

Po volbách budou hodnocena tato dvě kritéria:

Naplnila politická strana/hnutí odhad finančních prostředků vynaložených na kampaň, který si předem určil? Jak byly výdaje a náklady strukturovány?

Zveřejnila politická strana/hnutí do dvou měsíců po volbách vyúčtování své předvolební kampaně?

Články o straně

Omlouváme se, v této sekci nemáme zatím žádné články.