Monitoring financování volebních kampaní politických stran

Strana svobodných občanů

Zveřejnila politická strana/hnutí celkovou sumu plánovaných nákladů na svou kampaň?

Strana v dopise uvedla, že na kampaň hodlá věnovat 5 mil. Kč.

Má politická strana/hnutí transparentní účet?

Je účet na webu politické strany/hnutí skutečně snadno dohledatelný, přehledný a uživatelsky pochopitelný?

Je zřejmé, od kdy se transakce týkají kampaně pro volby do Evropského parlamentu?

Strana má . Účet je snadno dohledatelný a je na něj odkaz z webu strany. TÚ je ale na kompletní financování, nikoli specificky na volby do EP. Není zřejmé, od kdy a jaké náklady se výhradně týkají kampaně do EP.

Jsou položky na transparentním účtu přehledně označeny a podrobně děleny (náklady na administrativní zázemí, billboardy, inzerci v tištěných a on-line médiích, náklady na vytvoření spotu/klipů, případně reklamních předmětů, zajištění meetingů, služby PR/konzultačních firem?

Je zřejmé, kolik strana objednala billboardů a za jakou cenu?

Jen některé položky jsou jasně označené, objevují se ale také nepopsané transakce. Strana neuvedla, kolik bude mít billboardů ani částku na ně vynaloženou. Vše zveřejní až po volbách.

Zveřejňuje politická strana/hnutí i další informace o zdrojích financování své kampaně? Konkrétně, zda politická strana/hnutí zveřejňuje samostatně (jinde, než na transparentním účtu) a přehledně informace o všech svých dárcích (minimálně o dárcích nad 50 tis. Kč) a kde jsou tyto informace uvedeny?

Je zveřejněno, jakou část zdrojů tvoří úvěry a půjčky a kdo je poskytnul?

Na svém webu mají otevřené účetnictví dostupné s měsíčním zpožděním. Strana uvedla, že nečerpá žádné úvěry.

Zveřejňuje politická strana/hnutí seznam výhod v podobě zboží či služeb poskytnutých zadarmo nebo za cenu nižší, nežli je standardní ceníková cena, využitých v rámci předvolební kampaně, a od koho byly tyto výhody poskytnuty?

Strana uvedla, že přehled slev nevede a případné nefinanční dary (zboží, služby) budou uvedeny ve výroční zprávě.

Zveřejňuje politická strana/hnutí počet (nebo alespoň odhad počtu) dobrovolníků zapojených v kampani a informaci o tom, kolik na zajištění jejich činnosti vydává peněz?

Strana uvedla, že odhaduje zapojení 150-200 dobrovolníků. Náklady na placené brigádníky a na materiál budou patrné podle faktur na transparentním účtu.

Zveřejňuje politická strana/hnutí průběžně na svém webu seznam všech připravovaných i konaných veřejných akcí pořádaných v rámci předvolební kampaně (setkání s voliči, debaty, kulturní akce, apod.)?

Má strana přehled o akcích, na kterých jsou propagováni její kandidáti do Evropského parlamentu a které nejsou pořádány a financovány přímo stranou (tzv. podpůrné akce)?

Informace o akcích v rámci kampaní jsou uvedeny na webových stránkách nebo na Facebooku. Strana v sekci události uvádí kromě kalendáře akcí i informace o tom, kdo z kandidátů se jich zúčastňuje. Dále také organizuje akce „Vím, proč volím“.

Zveřejňuje politická strana/hnutí složení svého volebního týmu s uvedením rolí jednotlivých členů v kampani (včetně poradců)?

Na stránkach strany v sekcii pro média – kontakty jsou přesně popsané pozice volebního štábu pro volby do EP.

Zveřejňuje politická strana/hnutí jména agentur (mediální, PR, poradenské, právní), se kterými na kampani spolupracuje?

Strana uvádí že s agenturami nespolupracuje. Ale podle TÚ využila služeb VM nexus, která zprostředkovává tisk a reklamu.

Kritéria, která budou hodnocena po volbách:

Naplnila politická strana/hnutí odhad finančních prostředků vynaložených na kampaň, který si předem určil? Jak byly výdaje a náklady strukturovány?

Zveřejnila politická strana/hnutí do dvou měsíců po volbách vyúčtování své předvolební kampaně?

Články o straně

Omlouváme se, v této sekci nemáme zatím žádné články.