Monitoring financování volebních kampaní politických stran

Přehled aktuálního financování kampaně Úsvit přímé demokracie

 

Veškerá data jsou čerpána z volebního/transparentního účtu politické strany/hnutí. Změny budou odečteny vždy k pátku a budou publikovány v průběhu víkendu. Pokud není možné platbu jednoznačně identifikovat, je zařazena do kategorie „ostatní“, pokud některé platby mohou být zařazeny do více položek, zpracovatelé ji museli nuceně zařadit mezi některou z možných kategorií.

 

 

Aktualizováno k Změna proti minulému stavu
Příjmy
dar FO + 0,00
dar PO + 0,00
dar PS/OS + 0,00
úroky + 0,00
ostatní + 0,00
+ 0,00
Výdaje
mzdy, odměny + 0,00
náklady kanceláře + 0,00
PR a inzerce + 0,00
tisk materiálů, klipy, reklamní předměty + 0,00
doprava, ubytování + 0,00
ostatní + 0,00
+ 0,00