Monitoring financování volebních kampaní politických stran

ODS

Zveřejnila politická strana/hnutí celkovou sumu plánovaných nákladů na svou kampaň?

ODS v dopise informuje, že ve více rozhovorech uvedli částku 10 až 15 milionů Kč. Internetové zdroje uvádějí až 20 milionů Kč.

Má politická strana/hnutí transparentní účet?

Je účet na webu politické strany/hnutí skutečně snadno dohledatelný, přehledný a uživatelsky pochopitelný?

Je zřejmé, od kdy se transakce týkají kampaně pro volby do Evropského parlamentu?

Strana v současné době nemá transparentní účet, není možné dohledat během kampaně její výdaje. V dopise strana uvádí, že připravuje jeho zřízení.

Jsou položky na transparentním účtu přehledně označeny a podrobně děleny (náklady na administrativní zázemí, billboardy, inzerci v tištěných a on-line médiích, náklady na vytvoření spotu/klipů, případně reklamních předmětů, zajištění meetingů, služby PR/konzultačních firem?

Je zřejmé, kolik strana objednala billboardů a za jakou cenu?

Transparentní účet strana nemá, údaje o billboardech strana neuvádí.

Zveřejňuje politická strana/hnutí i další informace o zdrojích financování své kampaně? Konkrétně, zda politická strana/hnutí zveřejňuje samostatně (jinde, než na transparentním účtu) a přehledně informace o všech svých dárcích (minimálně o dárcích nad 50 tis. Kč) a kde jsou tyto informace uvedeny?

Je zveřejněno, jakou část zdrojů tvoří úvěry a půjčky a kdo je poskytnul?

Strana se v dopise odkazuje na Výroční finanční zprávu. Aktuální informace, týkající se kampaně pro volby do EP, včetně informací o dárcích, úvěrech a půjčkách, v současné době dostupné nejsou.

Zveřejňuje politická strana/hnutí seznam výhod v podobě zboží či služeb poskytnutých zadarmo nebo za cenu nižší, nežli je standardní ceníková cena, využitých v rámci předvolební kampaně, a od koho byly tyto výhody poskytnuty?

Strana  opět odkazuje na Výroční finanční zprávu. Reklamu si nakupují sami a nevyužívají mediální agentury. Využívají standardní množstevní slevy. Aktuální seznam výhod, slev, či služeb zadarmo, které by se týkaly přímo kampaně pro volby do EP, zveřejněn není.

Zveřejňuje politická strana/hnutí počet (nebo alespoň odhad počtu) dobrovolníků zapojených v kampani a informaci o tom, kolik na zajištění jejich činnosti vydává peněz?

Strana v dopise informuje o podpoře dobrovolníků z Modrého týmu, v němž je nyní registrováno 10 362 příznivců strany. Koordinaci Modrého týmu mají v popisu práce dva zaměstnanci Hlavní kanceláře, proto na jejich činnost nevynakládají extra prostředky.

Zveřejňuje politická strana/hnutí průběžně na svém webu seznam všech připravovaných i konaných veřejných akcí pořádaných v rámci předvolební kampaně (setkání s voliči, debaty, kulturní akce, apod.)?

Má strana přehled o akcích, na kterých jsou propagováni její kandidáti do Evropského parlamentu a které nejsou pořádány a financovány přímo stranou (tzv. podpůrné akce)?

Na webových stránkách ODS, v kalendáři akcí, zveřejňuje strana své veřejné akce. Dále uvádí, že má přehled o podpůrných akcích. Podle vyjádření strany jsou všechny významnější akce uvedeny v kalendáři.

Zveřejňuje politická strana/hnutí složení svého volebního týmu s uvedením rolí jednotlivých členů v kampani (včetně poradců)?

Strana v dopise uvádí, že volebním štábem je grémium strany a spolupracují s agenturou Konektor, údaje o dalších agenturách zveřejněny nejsou.

Zveřejňuje politická strana/hnutí jména agentur (mediální, PR, poradenské, právní), se kterými na kampani spolupracuje?

Strana v dopise pouze uvádí, že spolupracuje s agenturou Konektor.

Po volbách budou hodnocena tato dvě kritéria:

Naplnila politická strana/hnutí odhad finančních prostředků vynaložených na kampaň, který si předem určil? Jak byly výdaje a náklady strukturovány?

Zveřejnila politická strana/hnutí do dvou měsíců po volbách vyúčtování své předvolební kampaně?

Články o straně

Omlouváme se, v této sekci nemáme zatím žádné články.