Monitoring financování volebních kampaní politických stran

ČSSD

Zveřejnila politická strana/hnutí celkovou sumu plánovaných nákladů na svou kampaň?

ČSSD  v dopise informovala o předpokládaných a plánovaných nákladech na volební kampaň do EP ve výši 30 mil. Kč.  Média uvádějí částky 25 mil. Kč a 30 mil. Kč.

Má politická strana/hnutí transparentní účet?

Je účet na webu politické strany/hnutí skutečně snadno dohledatelný, přehledný a uživatelsky pochopitelný?

Je zřejmé, od kdy se transakce týkají kampaně pro volby do Evropského parlamentu?

ČSSD má transparentní účet  a transparentní pokladnu pro volby do EP, dohledatelné z  webových stránek.

Jsou položky na transparentním účtu přehledně označeny a podrobně děleny (náklady na administrativní zázemí, billboardy, inzerci v tištěných a on-line médiích, náklady na vytvoření spotu/klipů, případně reklamních předmětů, zajištění meetingů, služby PR/konzultačních firem?

Je zřejmé, kolik strana objednala billboardů a za jakou cenu?

Položky na transparentním účtu jsou označeny popisky, podrobně děleny podle různých typů nákladů však nejsou. Přesné a ucelené údaje o billboardech a jejich cenách strana neuvádí.

Zveřejňuje politická strana/hnutí i další informace o zdrojích financování své kampaně? Konkrétně, zda politická strana/hnutí zveřejňuje samostatně (jinde, než na transparentním účtu) a přehledně informace o všech svých dárcích (minimálně o dárcích nad 50 tis. Kč) a kde jsou tyto informace uvedeny?

Je zveřejněno, jakou část zdrojů tvoří úvěry a půjčky a kdo je poskytnul?

Strana se v dopise odkazuje na Výroční finanční zprávy ČSSD. Aktuální informace, týkající se kampaně pro volby do EP, včetně informací o dárcích, v současné době dostupné nejsou. ČSSD dále v dopise uvádí, že má zřízen kontokorentní úvěr, ze kterého financuje své aktivity a který pravidelně splácí. Více informací strana neuvádí.

Zveřejňuje politická strana/hnutí seznam výhod v podobě zboží či služeb poskytnutých zadarmo nebo za cenu nižší, nežli je standardní ceníková cena, využitých v rámci předvolební kampaně, a od koho byly tyto výhody poskytnuty?

V dopise ČSSD odpověděla, že nakupuje služby a výrobky za ceny dohodnuté s dodavatelem, buď smluvně, nebo na základě objednávky.

Zveřejňuje politická strana/hnutí počet (nebo alespoň odhad počtu) dobrovolníků zapojených v kampani a informaci o tom, kolik na zajištění jejich činnosti vydává peněz?

Strana v dopise informuje, že na kampani se bude podílet přibližně jedna třetina členů ČSSD (tj. cca 7 500 osob) a jejich pomoc bude bezplatná. Informaci, kolik strana vydává peněz na ZAJIŠTĚNÍ činnosti těchto dobrovolníků, strana neuvádí. Strana má web pro své sympatizanty (a patrně částečně i dobrovolníky při kampani) – www.mojesocdem.cz.

Zveřejňuje politická strana/hnutí průběžně na svém webu seznam všech připravovaných i konaných veřejných akcí pořádaných v rámci předvolební kampaně (setkání s voliči, debaty, kulturní akce, apod.)?

Má strana přehled o akcích, na kterých jsou propagováni její kandidáti do Evropského parlamentu a které nejsou pořádány a financovány přímo stranou (tzv. podpůrné akce)?

Na webových stránkách ČSSD, v sekci Kalendář, zveřejňuje strana své veřejné akce. Dále uvádí, že podpůrné kampaně jiných subjektů ve prospěch ČSSD neorganizují a neevidují.

Zveřejňuje politická strana/hnutí složení svého volebního týmu s uvedením rolí jednotlivých členů v kampani (včetně poradců)?

ČSSD se v dopise odkazuje na pracovníky aparátu sociální demokracie. Přesné informace o složení aktuálního volebního týmu pro volby do EP neuvádí. Tiskový tým podílející se na kampani strana uvádí na webu.

Zveřejňuje politická strana/hnutí jména agentur (mediální, PR, poradenské, právní), se kterými na kampani spolupracuje?

Strana v dopise uvádí, že jména spolupracujících agentur a dodavatelů jsou zveřejňována průběžně ve volební kampani a některá budou zveřejněna po ní, ve zprávě o volební kampani po volbách.

Po volbách budou hodnocena tato dvě kritéria:

Naplnila politická strana/hnutí odhad finančních prostředků vynaložených na kampaň, který si předem určil? Jak byly výdaje a náklady strukturovány?

Zveřejnila politická strana/hnutí do dvou měsíců po volbách vyúčtování své předvolební kampaně?

Články o straně

Omlouváme se, v této sekci nemáme zatím žádné články.