Monitoring financování volebních kampaní politických stran

Přehled aktuálního financování kampaně České pirátské strany

 

Veškerá data jsou čerpána z volebního/transparentního účtu politické strany/hnutí. Změny budou odečteny vždy k pátku a budou publikovány v průběhu víkendu. Pokud není možné platbu jednoznačně identifikovat, je zařazena do kategorie „ostatní“, pokud některé platby mohou být zařazeny do více položek, zpracovatelé ji museli nuceně zařadit mezi některou z možných kategorií.

 

Aktualizováno k 20.6.2014 (sledováno od 17.3.2014) Změna proti minulému stavu k 13.6.2014
Příjmy
dar FO 117 091,18 + 7 436,00
dar PO 15 000,00 + 0,00
dar PS/OS 490 000,00 + 0,00
úroky 0,00 + 0,00
ostatní 34 011,39 + 0,00
656 102,57 + 7 436,00
Výdaje
mzdy, odměny 74 763,50 + 0,00
náklady kanceláře 93 553,03 + 1 444,00
PR a inzerce 237 579,00 + 2 749,00
tisk materiálů, klipy, reklamní předměty 135 092,80 + 0,00
doprava, ubytování 16 101,40 + 0,00
ostatní 124 460,11 + 0,00
681 549,84 + 4 193,00