Monitoring financování volebních kampaní politických stran

Financování politických stran ze státního rozpočtu

Podle § 20 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, mají strany nárok na:

Státní příspěvek na činnost, který zahrnuje:

a)      stálý příspěvek

b)      příspěvek na mandát

Nárok na stálý příspěvek vzniká straně, která získala ve volbách do Poslanecké sněmovny nejméně 3 % hlasů. Stálý příspěvek činí ročně 6 000 000 Kč. Za každých dalších i započatých 0,1 % hlasů obdrží strana ročně 200 000 Kč. Obdrží-li strana více než 5 % hlasů, příspěvek se dále nenavyšuje.

Příspěvek na mandát poslance nebo senátora činí ročně 900 000 Kč a na mandát člena zastupitelstva kraje a člena zastupitelstva hlavního města Prahy činí ročně 250 000 Kč.

Podle §85 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky mají strany dále nárok na příspěvek na úhradu volebních nákladů. Politické straně, která ve volbách získala nejméně 1,5 procenta z celkového počtu platných hlasů, bude za každý odevzdaný hlas ze státního rozpočtu uhrazeno 100 Kč.

Politické strany musí uhradit volební kauci ve výši 15 000 Kč za každý kraj, ve kterém kandidují (to znamená za 14 krajů částku 210 000 miliónů Kč. Volební kauce se vrací těm stranám, které ve volbách získají aspoň 1,5 % hlasů.

Podle zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu, mají politické strany a hnutí, které získají alespoň 1 % z celkového počtu platných hlasů, nárok na úhradu volebních nákladů ze státního rozpočtu ve výši 30 Kč za každý odevzdaný hlas.

Příjmy europoslance

Příjmy poslanců EP EUR (měsíčně) Kč (měsíčně)
Plat 7.957 (cca 6.200 po odvodech) 218.000 (170.000)¹
Důchod cca 1.392 (za 5 let v EP, od 63 let) 38.000¹
Příspěvky
Na všeobecné výdaje (náklady na řízení kanceláře v členském státě) 4.299 118.000¹
–  Na cestovní výdaje (účast na oficiálních schůzích orgánů EP) dle skutečných nákladů
–   Roční příspěvek na cestovní výdaje (mimo účast na oficiálních schůzích orgánů EP) 4.243 116.000¹
–   Na asistenty (čtvrtinu těchto prostředků lze využít na služby, např. odborné studie, posudky, právní poradenství, správa webu, atp.) 21.209 581.000¹
–   Denní příspěvek (diety)(schůze v út, st, čt, pá) 304/den na schůzi orgánu EP 8.300¹/den

¹Přepočteno kurzem ze dne 31. 3. 2014 ve výši 27,40 CZK/EUR. Částky jsou zaokrouhleny na celé tisíce.

Zdroj: Evropský parlament, ČT 24