Monitoring financování volebních kampaní politických stran

Česká pirátská strana

Zveřejnila politická strana/hnutí celkovou sumu plánovaných nákladů na svou kampaň?

Strana v dopise i médiích informovala, že na kampaň hodlá utratit přibližně 500 tis. Kč

Má politická strana/hnutí transparentní účet?

Je účet na webu politické strany/hnutí skutečně snadno dohledatelný, přehledný a uživatelsky pochopitelný?

Je zřejmé, od kdy se transakce týkají kampaně pro volby do Evropského parlamentu?

Strana má transparentní účet (TÚ), kromě toho také vede otevřené účetnictví. Na TÚ jsou popisky, ale není  jasně odlišené, od kdy se výdaje týkají voleb do EP.

Jsou položky na transparentním účtu přehledně označeny a podrobně děleny (náklady na administrativní zázemí, billboardy, inzerci v tištěných a on-line médiích, náklady na vytvoření spotu/klipů, případně reklamních předmětů, zajištění meetingů, služby PR/konzultačních firem?

Je zřejmé, kolik strana objednala billboardů a za jakou cenu?

Položky jsou na TÚ popsány, ale nejsou podrobněji strukturovány. Strana uvedla, že bude mít jednotky kusů billboardů zdarma od svých příznivců.

Zveřejňuje politická strana/hnutí i další informace o zdrojích financování své kampaně? Konkrétně, zda politická strana/hnutí zveřejňuje samostatně (jinde, než na transparentním účtu) a přehledně informace o všech svých dárcích (minimálně o dárcích nad 50 tis. Kč) a kde jsou tyto informace uvedeny?

Je zveřejněno, jakou část zdrojů tvoří úvěry a půjčky a kdo je poskytnul?

Strana zveřejňuje otevřené účetnictví. Informace o dárcích jsou buď na TÚ, ale není možné dohledat přehledný seznam dárců. Strana uvedla, že si nevzala žádné půjčky

Zveřejňuje politická strana/hnutí seznam výhod v podobě zboží či služeb poskytnutých zadarmo nebo za cenu nižší, nežli je standardní ceníková cena, využitých v rámci předvolební kampaně, a od koho byly tyto výhody poskytnuty?

Strana v dopise uvedla, že se snaží v maximální míře pokrývat kampaň z vlastních zdrojů. Neuvádí zde billboardy zdarma od příznivců.

Zveřejňuje politická strana/hnutí počet (nebo alespoň odhad počtu) dobrovolníků zapojených v kampani a informaci o tom, kolik na zajištění jejich činnosti vydává peněz?

Strana odpověděla, že každý z 350 členů Pirátské strany je dobrovolníkem a zdarma pomáhá při realizaci kampaně – například organizací regionálních eventů, distribucí plakátů nebo šířením odkazů na fundraisingový web. V tuto chvíli se 100 dobrovolníků účastní Pirátské soutěže.

Zveřejňuje politická strana/hnutí průběžně na svém webu seznam všech připravovaných i konaných veřejných akcí pořádaných v rámci předvolební kampaně (setkání s voliči, debaty, kulturní akce, apod.)?

Má strana přehled o akcích, na kterých jsou propagováni její kandidáti do Evropského parlamentu a které nejsou pořádány a financovány přímo stranou (tzv. podpůrné akce)?

Ano, v sekci Pirátský létajíci cirkus. Přehled akcí je také na Facebooku strany. Co se debat obecně i mimo kampaň týče, přehled samozřejmě strana má a pravidelně se jich účastní, navíc seznam těchto debat s účastníky je uveden na webu.

Zveřejňuje politická strana/hnutí složení svého volebního týmu s uvedením rolí jednotlivých členů v kampani (včetně poradců)?

Strana zveřejňuje mnoho týmů a odborů. Mediální odbor je uveden zde, ale nikoli specificky k EP. Dohledat tyto informace není vůbec jednoduché, jelikož jsou uveřejněny na fóru , kde k prohlížení některých souborů nemá uživatel dostatečná oprávnění.

Zveřejňuje politická strana/hnutí jména agentur (mediální, PR, poradenské, právní), se kterými na kampani spolupracuje?

Strana zveřejňuje údaje o všech externích spolupracovnících (FO i PO) v registru smluv na svém veřejně přístupném webu).

Po volbách budou hodnocena tato dvě kritéria:

Naplnila politická strana/hnutí odhad finančních prostředků vynaložených na kampaň, který si předem určil? Jak byly výdaje a náklady strukturovány?

Zveřejnila politická strana/hnutí do dvou měsíců po volbách vyúčtování své předvolební kampaně?

Články o straně

Omlouváme se, v této sekci nemáme zatím žádné články.