Marek Hilšer

Lékař, vědec, vysokoškolský pedagog, senátor (od 2018 za MHS, člen klubu STAN). Svou kandidaturu oznámil Marek Hilšer již koncem roku 2019. Marek Hilšer získal podporu 14 senátorských hlasů. Tím splnil zákonnou povinnost pro registraci. Transparentní účet Marka Hilšera byl zřízen v zákonem stanovené lhůtě a první transakce proběhla 9. 7. 2022. Další užitečné informace o Marku Hilšerovi najdete mimo jiné v online databázi Našipolitici.cz.

2,7

Následující grafy prezentují pohyby na transparentních účtech, které kandidát/ka zřídil/a pro financování kampaně v souladu s § 38 zákona č. 275/2012, o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (Zákon) a oznámil/a Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 

Nárůst výdajů po týdnech

Na prvním z grafu lze sledovat kumulativní nárůst výdajů po týdnech, u uvedených dat je vždy zobrazen celkový součet odchozích plateb od momentu zřízení transparentního účtu k danému dni.

Graf odpovídá stavu účtu k 8. 1. 2023.

Graf "přírůstků" příjmů

Druhý graf prezentuje součet finančních vkladů do kampaně právě v konkrétním týdnu.

Graf odpovídá stavu účtu k 8. 1. 2023.

Graf souhrnných výsledků

Výdaje

Řazení do kategorií je spíše indikativní, kandidát na svém transparentním účtu vůbec neuvádí příjemce platby, nelze tedy identifikovat dodavatele. Výdaje jsou děleny do kategorií dle popisků transakcí následovně:

Strategie a poradenství – zejména výdaje s označením jako komunikační strategie, správa sociálních sítí, komunikace s médii a organizace sběru podpisů.

Produkce a kreativa – jedná se zejména o platby za tvorbu grafických a audiovizuálních materiálů a tvorbu a správu webu.

Kontaktní kampaň – zejména se jedná o úhradu za pronájem mobiliáře, prostor a techniky při podpisové kampani i samotné kontaktní kampani.

Venkovní reklama – náklady na tisk a výlep plakátů.

Letáky a noviny – tvorba tiskových materiálů (letáků, pohlednic).

Online propagace – zejména reklama na Facebooku.

Graf odpovídá stavu účtu k 1. 1. 2023

Příjmy

Vysvětlivky: Vlastní zdroje – vlastní vklad kandidáta, převody mezi vlastními účty, úroky; Politický subjekt – vklad od politické strany (zde Marek Hilšer do Senátu); Firmy – vklady od právnických osob; Individuální dárci – vklady od fyzických osob.

Graf odpovídá stavu účtu k 1. 1. 2023.