Marek Hilšer

Lékař, vědec, vysokoškolský pedagog, senátor (od 2018 za MHS, člen klubu STAN). Svou kandidaturu oznámil Marek Hilšer již koncem roku 2019. Marek Hilšer získal podporu 14 senátorských hlasů. Tím splnil zákonnou povinnost pro registraci. Transparentní účet Marka Hilšera byl zřízen v zákonem stanovené lhůtě a první transakce proběhla 9. 7. 2022. Další užitečné informace o Marku Hilšerovi najdete mimo jiné v online databázi Našipolitici.cz.

2,7

Celkový rozpočet a plánované výdaje. Zveřejnil/a kandidát/ka celkovou sumu plánovaných nákladů na svou kampaň, a to včetně rozkladu rozpočtu na typy výdajů a média?   

Dle informací na oficiální webové stránce kandidát uvádí předpoklad celkového rozpočtu ve výši méně než 2 miliony korun.

Do dotazníku pro TI ČR uvedl rozpad na kategorie výdajů:

5 % na strategii a poradenství
30 % na produkční náklady
2 % na kontaktní kampaň
0 % na venkovní reklamu
10 % na letáky a noviny
0 % na inzerci v tisku
15 % na propagaci v online prostoru
38 % na ostatní náklady

3

Výdaje před vyhlášením voleb. Zveřejnil/a kandidát/ka informace o nákladech kampaně vzniknuvších před vyhlášením voleb, např. výdaje na sběr podpisů pod petici pro podání kandidátní listiny?

Nejedná se o občanského kandidáta, kampaň na sběr podpisů neprobíhala.

Struktura příjmů. Zveřejňuje kandidát/ka předběžné zdroje financování kampaně, včetně vlastního příspěvku? Má kandidát/ka pravidla pro přijímání darů pro kampaň, resp. deklaroval/a předem, že nebude od určitých subjektů dary přijímat? Zveřejňuje aktualizované informace o svých dárcích?

Kandidát informuje o vlastních příspěvcích (na dopravu) v kampani. Na oficiálních stránkách je vysvětlen způsob financování kampaně, zveřejňuje také seznam dárců včetně nefinančních plnění.
1

Subdodavatelské řetězce. Zveřejňuje kandidát/ka seznam dodavatelů a subdodavatelů služeb spojených s kampaní (včetně seznamu dodavatelů využívaných agenturami)?   

Kandidát na svých stránkách informace o subdodavatelích nezveřejňuje. Z transparentního účtu je nelze spolehlivě vyčíst.

5

Přehlednost transparentního účtu. Jsou všechny položky na volebním transparentním účtu přehledně popsané a je možné jasně identifikovat účel a příjemce/poskytovatele všech transakcí?

Transparentní účet nepojmenovává příjemce platby, pouze uvádí účel platby. Označování účelu transakcí je nesystematické.
5

Personálie a aktéři v kampani. Informuje kandidát/ka o entitě odpovědné za vedení kampaně a aplikuje na ni zákonné požadavky na transparentnost (volební účet, zveřejnění příjmů apod.)?

Z veřejné prezentace i transparentního účtu kandidáta je zřejmé, že kampaň si vede sám a její financování probíhá většinově přes hnutí Marek Hilšer do Senátu. Kandidát to potvrdil i v dotazníku pro TI ČR.
1

Volební tým a spolupracující agentury. Zveřejnil/a kandidát/ka složení svého volebního týmu, jenž se podílí na strategickém plánování akcí, jejich organizaci atd.? Zveřejňuje kandidát/ka jména agentur a individuálních poradců (mediálních, PR, poradenských, právních), se kterými na kampani spolupracuje?

Na svém webu kandidát pod odkazem Transparentní kampaň mimo jiné uvádí i členy volebního týmu.

Do dotazníku TI ČR pak uvedl, že s agenturami nespolupracuje.

1

Obsazení Kanceláře prezidenta republiky. Zveřejňuje kandidát/ka informace o své představě personálního obsazení Kanceláře prezidenta republiky? 

Kandidát zveřejnil pouze jméno předpokládané kancléřky, kterou má dle jeho prohlášení v pořadu Hyde park ČT být Gabriela Svárovská.
3

Online kampaně. Publikuje kandidát/ka seznam všech profilů na sociálních sítích (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube aj.), jež budou v kampani využity pro agitaci? Informuje také, jak se re-financuje digitální politický marketing na jednotlivých účtech tak, aby bylo viditelné, zda politickou inzerci financuje kandidát/ka, politický subjekt nebo třetí osoby?

Kandidát nezveřejňuje seznam profilů na sociálních sítích, které se podílejí na jeho kampani, ani informace o způsobu financování politických postů. META Knihovna reklam jako plátce inzerce uvádí jeho samého, platby odcházejí z transparentního účtu.

4

Volební akce. Zveřejňuje kandidát/ka na svém webu seznam všech veřejných akcí v rámci kampaně (setkání s voliči, debaty, kulturní akce apod.)? 

Kandidát má na svém oficiálním webu přehledný kalendář, ve kterém informuje o nadcházejících i předchozích akcích. Kandidát o akcích informuje také na svém facebookovém profilu.
1