Jaroslav Bašta

Poslanec za SPD, bývalý diplomat v Rusku (2000-2005) a na Ukrajině (2007-2010), v minulosti člen ČSSD (1994-2019) a ministr bez portfeje zodpovědný za koordinaci tajných služeb ve vládě Miloše Zemana (1998-2000). Jaroslav Bašta je kandidátem navrženým hnutím SPD. Jeho kandidaturu oficiálně oznámil 10. září 2022 předseda hnutí SPD Tomio Okamura. Jaroslav Bašta získal podporu 20 poslanců a stal se tak registrovaným kandidátem. 10. září byl také zřízen i jeho oficiální transparentní účet. Další užitečné informace o Jaroslavu Baštovi najdete mimo jiné v online databázi Našipolitici.cz.

4,2

Následující grafy prezentují pohyby na transparentních účtech, které kandidát/ka zřídil/a pro financování kampaně v souladu s § 38 zákona č. 275/2012, o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (Zákon) a oznámil/a Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 

Nárůst výdajů po týdnech

Na prvním z grafu lze sledovat kumulativní nárůst výdajů po týdnech, u uvedených dat je vždy zobrazen celkový součet odchozích plateb od momentu zřízení transparentního účtu k danému dni. Souhrn výdajů je očištěn o odchozí platby, které zjevně nejsou nákladem na kampaň (tj. vratky nesprávně označených příspěvků na kampaň původním dárcům).

Graf odpovídá stavu účtu k 15. 1. 2023.

Graf "přírůstků" příjmů

Druhý graf prezentuje součet finančních vkladů do kampaně právě v konkrétním týdnu. Shodně jako v případě přehledu odchozích transakcí jsou i data v tomto grafu očištěna o nesprávně provedené darovací platby, které kandidát odesilateli vrátil.

Graf odpovídá stavu účtu k 15. 1. 2023.

Graf souhrnných výsledků

Výdaje

 

Produkce a kreativa – náklady spojené s tvorbou a provozem webové prezentace, fotografické a grafické služby, produkce volebních spotů (zejm. platby dodavateli označenému jako DVORAK FILM – MIROSLAV DVOŘÁK, dále D & S Design Prague s.r.o., FRIVA spol. s.r.o. aj.)
Kontaktní kampaň – náklady spojené s kontaktní kampaní včetně nákladů na výrobu kandidátovy knihy, dále zejména pronájem technického zázemí, zajištění bezpečnosti, drobných propagačních materiálů
Venkovní reklama – výroba plakátů a pronájem venkovních reklamních ploch (BigMedia, spol. s.r.o., D & S Design Prague s.r.o.)
Letáky a noviny – tisk a distribuce letáků (UNIPRESS spol. s r.o., Česká pošta, s.p.)
Inzerce v tisku – inzerce v tiskovinách Metro, 5plus2 a na serveru Deník.cz (MAFRA a.s., VLTAVA LABE MEDIA a.s.)
Online propagace – na transparentním účtu nejsou evidovány platby za propagaci v online prostoru, dle facebookové knihovny reklam však politická reklama po kandidáta Baštu je sponzorována (hnutím SPD).
Ostatní – bankovní poplatky

Graf odpovídá stavu účtu k 15. 1. 2023.

Příjmy

Na transparentním účtu kandidáta jsou zejména vklady od politické strany SPD Tomia Okamury („Politický subjekt“), dále sám kandidát vložil 400 000 Kč („Vlastní zdroje“) a obdržel několik plateb od fyzických osob („Individuální dárci“).

Graf odpovídá stavu účtu k 15. 1. 2023.