Danuše Nerudová

Ekonomka, bývalá rektorka Mendelovy univerzity v Brně (2018-2022), bývalá předsedkyně pro Komisi pro spravedlivé důchody (2018-2020). Danuše Nerudová oznámila svou kandidaturu 31. května 2022. O prezidentské křeslo se uchází jako občanská kandidátka. Danuše Nerudová sesbírala 82 657 platných podpisů občanů a stala se tak registrovanou kandidátkou. Její kandidaturu podpořila koalice SPOLU. Transparentní účet funguje od 4. července 2022. Další užitečné informace o Danuši Nerudové najdete mimo jiné v online databázi Našipolitici.cz.

2,1

Následující grafy prezentují pohyby na transparentních účtech, které kandidát/ka zřídil/a pro financování kampaně v souladu s § 38 zákona č. 275/2012, o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (Zákon) a oznámil/a Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 

Nárůst výdajů po týdnech

Na prvním z grafu lze sledovat kumulativní nárůst výdajů po týdnech, u uvedených dat je vždy zobrazen celkový součet odchozích plateb od momentu zřízení transparentního účtu k danému dni.

Graf odpovídá stavu účtu k 8. 1. 2023.

Graf "přírůstků" příjmů

Druhý graf prezentuje součet finančních vkladů do kampaně právě v konkrétním týdnu.

Graf odpovídá stavu účtu k 8. 1. 2023.

Graf souhrnných výsledků

Výdaje

Graf odpovídá stavu účtu k 31. 12. 2022

Příjmy

Vysvětlivky: Vlastní zdroje – vlastní vklad kandidáta, převody mezi vlastními účty, úroky;  Firmy – vklady od právnických osob; Individuální dárci – vklady od fyzických osob, příchozí platby přes platební bránu a platby prostřednictvím společnosti DONIO s.r.o. (crowdfunding).

Graf odpovídá stavu účtu k 31. 12. 2022