Josef Skála

Bývalý místopředseda KSČM (2009-2010, 2016-2018), podnikatel. Josef Skála byl vybrán jako kandidát za KSČM na prezidentské křeslo 2. února 2022. Z důvodu nesesbírání dostatečného počtu podpisů svou kandidátní listinu však nepodal. První transakce na jeho transparentním účtu proběhla již 2. března 2022. Jeho účet je zaplaven zejména halířovými částkami s difamačními vzkazy, jejich vratkami, dary FO vratkami některým dárcům, kteří neplní náležitosti.

Následující grafy prezentují pohyby na transparentních účtech, které kandidát/ka zřídil/a pro financování kampaně v souladu s § 38 zákona č. 275/2012, o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (Zákon) a oznámil/a Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 

Nárůst výdajů po týdnech

Na prvním z grafu lze sledovat kumulativní nárůst výdajů po týdnech, u uvedených dat je vždy zobrazen celkový součet odchozích plateb od momentu zřízení transparentního účtu k danému dni. Souhrn výdajů je očištěn o odchozí platby, které zjevně nejsou nákladem na kampaň (tj. vratky nesprávně označených příspěvků na kampaň původním dárcům a vratky nevyžádaným dárcům).

Graf "přírůstků" příjmů

Druhý graf prezentuje součet finančních vkladů do kampaně právě v konkrétním týdnu. Shodně jako v případě přehledu odchozích transakcí jsou i data v tomto grafu očištěna o nesprávně provedené darovací platby, které kandidát odesilateli vrátil. Vzhledem k množství vratek na účtu kandidáta (v řádu stovek transakcí) a jejich nedostatečnému označení nelze napárovat nevyžádané příjmy s korespondujícími platbami označenými jako vratka, částky uvedené u jednotlivých příjmů za daný týden jsou tedy v případě tohoto kandidáta sumou příchozích transakcí a transakcí odchozích s příznakem vrácené platby. (Typicky vratky nevyžádaným dárcům se vzkazy typu „O peníze vypatlaného magora nestojíme“ či vratky dárcům, kteří nesplnili náležitosti se vzkazy typu „Prosím kontaktujte e-mail info@jakoskala.cz Vše vysvětlím“.

Graf souhrnných výsledků

Výdaje

Graf odpovídá stavu účtu k 11. 12. 2022.

 

Příjmy

Vysvětlivky: Vlastní zdroje – vlastní vklad kandidáta, převody mezi vlastními účty, úroky; Politický subjekt – vklad od KSČM; Firmy – vklady od ostatních právnických osob; Individuální dárci – vklady od fyzických osob.