Josef Středula

Bývalý předseda odborového svazu KOVO (2005-2014), předseda ČMKOS (od 2014). Své rozhodnutí ucházet se o post prezidenta Josef Středula oficiálně oznámil 5. května 2022. Dle MV ČR kandidaturu Josefa Středuly zajistilo získání podpisů 11 senátorů a stal se tak registrovaným kandidátem. Kandidaturu Josefa Středuly podpořil současný prezident republiky Miloš Zeman. Transparentní účet začal Josef Středula využívat od 1. července 2022. Další užitečné informace o Josefu Středulovi najdete mimo jiné v online databázi Našipolitici.cz.

4,6

Následující grafy prezentují pohyby na transparentních účtech, které kandidát/ka zřídil/a pro financování kampaně v souladu s § 38 zákona č. 275/2012, o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (Zákon) a oznámil/a Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 

Nárůst výdajů po týdnech

Na prvním z grafu lze sledovat kumulativní nárůst výdajů po týdnech, u uvedených dat je vždy zobrazen celkový součet odchozích plateb od momentu zřízení transparentního účtu k danému dni. Souhrn výdajů je očištěn o odchozí platby, které zjevně nejsou nákladem na kampaň (tj. vratky nesprávně označených příspěvků na kampaň původním dárcům).

Graf odpovídá stavu účtu k 8. 1. 2023.

Graf "přírůstků" příjmů

Druhý graf prezentuje součet finančních vkladů do kampaně právě v konkrétním týdnu.

Graf odpovídá stavu účtu k 8. 1. 2023

Graf souhrnných výsledků

Výdaje

Graf odpovídá stavu účtu k 1. 1. 2023.

Příjmy

Vysvětlivky: Vlastní zdroje – vlastní vklad kandidáta, Politický subjekt – příspěvky spolku Společně pro lidi z.s.; Firmy – vklady od ostatních právnických osob; Individuální dárci – vklady od fyzických osob.

Graf odpovídá stavu účtu k 1. 1. 2023.