Karel Diviš

Bývalý externí redaktor sportovní redakce ČT (1995–2016), podnikatel v IT. Svoji kandidaturu Karel Diviš oficiálně oznámil 20. ledna 2022. Karel Diviš plánoval kandidovat jako občanský kandidát, Ministerstvo vnitra jeho kandidátku označilo za neplatnou z důvodu nedostatečného počtu podpisů, toto tvrzení vyvrátil NSS, který kandidaturu Karla Diviše uznal. Transparentní účet využil k první transakci 12. července 2022. Další užitečné informace o Karlu Divišovi najdete mimo jiné v online databázi Našipolitici.cz.

3,4

Následující grafy prezentují pohyby na transparentních účtech, které kandidát/ka zřídil/a pro financování kampaně v souladu s § 38 zákona č. 275/2012, o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (Zákon) a oznámil/a Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 

Nárůst výdajů po týdnech

Na prvním z grafu lze sledovat kumulativní nárůst výdajů po týdnech, u uvedených dat je vždy zobrazen celkový součet odchozích plateb od momentu zřízení transparentního účtu k danému dni. Souhrn výdajů je očištěn o odchozí platby, které zjevně nejsou nákladem na kampaň (tj. vratky nesprávně označených příspěvků na kampaň původním dárcům).

Graf odpovídá stavu účtu k 8. 1. 2023.

Graf "přírůstků" příjmů

Druhý graf prezentuje součet finančních vkladů do kampaně právě v konkrétním týdnu.

Graf odpovídá stavu účtu k 8. 1. 2023.

Graf souhrnných výsledků

Výdaje

Řazení do kategorií je spíše ilustrativní, kandidát na svém transparentním účtu vůbec neuvádí příjemce platby, nelze tedy identifikovat dodavatele. Výdaje jsou děleny do kategorií dle popisků transakcí následovně:

Strategie a poradenství – označení „PR“, „PR a soc.site“, „propagace“.

Produkce a kreativa – označení „sber podpisu a marketingove sluzby“.

Kontaktní kampaň – označení „sber podpisu“ a „tiskova konference“.

Venkovní reklama – označení „tisk a vylep plakatu po CR“.

Online propagace – označení „FB reklama“.

Příjmy

Graf odpovídá stavu účtu k 1. 1. 2023.