Ivan Smetana

Aktivista a prezident spolku KTV („amatérský audiovizuální zpravodajský a žurnalistický projekt“). Ivan Smetana oznámil svou kandidaturu dne 8. května 2021. Ivan Smetana plánoval kandidovat jako občanský kandidát, z důvodu nesesbírání dostatečného počtu podpisů však 9. listopadu 2022 informoval o ukončení své kandidaturyTransparentní účet kandidáta je datován k 27. červnu 2022.

Následující grafy prezentují pohyby na transparentních účtech, které kandidát/ka zřídil/a pro financování kampaně v souladu s § 38 zákona č. 275/2012, o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (Zákon) a oznámil/a Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 

Nárůst výdajů po týdnech

Na prvním z grafu lze sledovat kumulativní nárůst výdajů po týdnech, u uvedených dat je vždy zobrazen celkový součet odchozích plateb od momentu zřízení transparentního účtu k danému dni. Souhrn výdajů je očištěn o odchozí platby, které zjevně nejsou nákladem na kampaň (tj. vratky nesprávně označených příspěvků na kampaň původním dárcům).

Graf "přírůstků" příjmů

Druhý graf prezentuje součet finančních vkladů do kampaně právě v konkrétním týdnu. Shodně jako v případě přehledu odchozích transakcí jsou i data v tomto grafu očištěna o nesprávně provedené darovací platby, které kandidát/ka odesilateli vrátil/a.

Graf souhrnných výsledků

Výdaje

Graf odpovídá stavu účtu k 2. 1. 2023.

Příjmy

Vysvětlivky: Vlastní zdroje – vlastní vklad kandidáta, převody mezi vlastními účty, úroky; Politický subjekt – vklad od politické strany; Firmy – vklady od právnických osob; Individuální dárci – vklady od fyzických osob.

Graf odpovídá stavu účtu k 2. 1. 2023.