Hynek Blaško

Europoslanec za SPD, generálmajor ve výslužbě, v minulosti člen KSČ (1980-1989), nestraník za SPO, SPD, 2018-9/2022 členem SPD, od 2019 nestranným europoslancem za SPD. Oficiální oznámení o kandidatuře Hynek Blaško vydal 27. května 2022. Hynek Blaško plánoval kandidovat jako občanský kandidát, z důvodu nesesbírání dostatečného počtu podpisů však u MV ČR svou kandidátní listinu nepodal. Na jeho transparentním účtu byla provedena první transakce 6. června 2022.

Následující grafy prezentují pohyby na transparentních účtech, které kandidát/ka zřídil/a pro financování kampaně v souladu s § 38 zákona č. 275/2012, o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (Zákon) a oznámil/a Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 

Nárůst výdajů po týdnech

Na prvním z grafu lze sledovat kumulativní nárůst výdajů po týdnech, u uvedených dat je vždy zobrazen celkový součet odchozích plateb od momentu zřízení transparentního účtu k danému dni.

Graf "přírůstků" příjmů

Druhý graf prezentuje součet finančních vkladů do kampaně právě v konkrétním týdnu.

Graf souhrnných výsledků

Výdaje

Z účtu odešla pouze jedna platba, jejíž příjemce ani účel není definován.

Graf odpovídá stavu účtu k 1. 1. 2023.

Příjmy

Na transparentním účtu Hynka Blaška jsou (dvě) příchozí platby od fyzických osob („Individuální dárci“) a příchozí transakce – odměna za používání bankovní aplikace („Vlastní zdroje“).

Graf odpovídá stavu účtu k 1. 1. 2023