Libor Michálek

Ekonom, bývalý senátor (nestraník za Piráty v období 2012-2018). Libor Michálek oznámil svou kandidaturu v červenci 2022 skrze server Novinky. Dle seznamu zveřejněného MV ČR svou kandidátní listinu však nepodal. První transakce na jeho transparentním účtu proběhla 27. června 2022.

Následující grafy prezentují pohyby na transparentních účtech, které kandidát/ka zřídil/a pro financování kampaně v souladu s § 38 zákona č. 275/2012, o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (Zákon) a oznámil/a Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 

Nárůst výdajů po týdnech

Na prvním z grafu lze sledovat kumulativní nárůst výdajů po týdnech, u uvedených dat je vždy zobrazen celkový součet odchozích plateb od momentu zřízení transparentního účtu k danému dni.

Graf "přírůstků" příjmů

Druhý graf prezentuje součet finančních vkladů do kampaně právě v konkrétním týdnu. Shodně jako v případě přehledu odchozích transakcí jsou i data v tomto grafu očištěna o nesprávně provedené darovací platby, které kandidát/ka odesilateli vrátil/a.

Graf souhrnných výsledků

Výdaje

Strategie a poradenství – zejména výdaje označené jako řízení kampaně

Produkce a kreativa – výdaje označené jako tvorba webové prezentace, vizuální identity, fotografií, příprava volebních spotů aj.

Kontaktní kampaň – zejména náklady spojené s kampaní na sběr podpisů

Venkovní reklama – polepy stánku, výroba bannerů

Letáky a noviny – tvorba a distribuce vlastních tiskovin

Online propagace – platby za propagaci v online prostředí

Ostatní

 

Graf odpovídá stavu účtu k 2. 1. 2023

Příjmy

Vysvětlivky: Vlastní zdroje – vlastní vklad kandidáta, převody mezi vlastními účty, úroky; Politický subjekt – vklad od politické strany; Firmy – vklady od právnických osob; Individuální dárci – vklady od fyzických osob.

Graf odpovídá stavu účtu k 2. 1. 2023.