Andrej Babiš

Poslanec a předseda hnutí ANO, bývalý premiér ČR (2017-2021), podnikatel. Andrej Babiš je kandidátem navrženým hnutím ANO. Oficiálně oznámil svou kandidaturu na prezidenta 30. října 2022. Získal 56 podpisů od poslanců, čímž splnil zákonnou povinnost získat alespoň 20 podpisů poslanců. Jeho transparentní účet, který oznámil Úřadu byl zveřejněn 4. listopadu 2022, z tohoto účtu však není financována jeho volební kampaň, ta je financována z transparentního účtu spravovaného hnutím ANO, který byl zveřejněn ve stejné době a ze kterého jsou čerpána data v následujících grafech. Další užitečné informace o Andreji Babišovi najdete mimo jiné v online databázi Našipolitici.cz.

2,9

Následující grafy prezentují pohyby na transparentních účtech, které kandidát/ka zřídil/a pro financování kampaně v souladu s § 38 zákona č. 275/2012, o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (Zákon) a oznámil/a Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 

Nárůst výdajů po týdnech

Na prvním z grafu lze sledovat kumulativní nárůst výdajů po týdnech, u uvedených dat je vždy zobrazen celkový součet odchozích plateb od momentu zřízení transparentního účtu k danému dni. Souhrn výdajů je očištěn o odchozí platby, které zjevně nejsou nákladem na kampaň (tj. vratky nesprávně označených příspěvků na kampaň původním dárcům).

Stav účtu k 25. 1. 2023.

Graf "přírůstků" příjmů

Druhý graf prezentuje součet finančních vkladů do kampaně právě v konkrétním týdnu. Shodně jako v případě přehledu odchozích transakcí jsou i data v tomto grafu očištěna o nesprávně provedené darovací platby, které kandidát/ka odesilateli vrátil/a.

Stav účtu k 8. 1. 2023.

Graf souhrnných výsledků

Výdaje

Dělení do kategorií je orientační, v transakcích se nachází statisícové (až milionové) položky, které mnohdy pokrývají škálu plnění, která by mohla být rozřazena do více kategorií.

Strategie a poradenství – platby reklamní agentuře Production Team s.r.o. (statisícové položky označené jako „záloha na kampaň“, „kreativní koncept, videa“ a „FB online“) a úhrady za vyhotovení průzkumů (ppm factum research s.r.o., Luděk Dostál)
Produkce a kreativa – úhrady produkčním agenturám (vyjma Production Team s.r.o.) zejména za fotografické a grafické služby (IMOBA s.r.o., J3T s.r.o., YASHICA .s.r.o.)
Kontaktní kampaň – platby za pronájmy prostor, občerstvení, ochranku (rozliční dodavatelé) a úhrada za realizaci talk show společnosti OCCAM PR s.r.o. Aleše Juchelky
Venkovní reklama – zajištění OOH reklamy: výroba bannerů, plachet ad., výlepy a polepy vozů, pronájem reklamních ploch aj. (zejména společnosti BigMedia, spol. s.r.o., W & P Euronova s.r.o., AD Studio s.r.o. ad.)
Letáky a noviny – tisk a roznos letáčků (Vanesta reklama s.r.o.)
Inzerce v tisku – reklama v tištěných periodicích a magazínech (MAFRA a.s., Vltava Labe Media a.s. aj.)
Online propagace – na transparentním účtu ANO nejsou evidovány platby za propagaci v online prostoru (vyjma souhrnných plateb reklamní agentuře Production Team s.r.o. v dosavadní výši 1 900 000 Kč, není však jasné, jaká část z těchto položek jde agentuře a jaká část je přímo vyhrazena na online reklamu), přestože hnutí ANO sponzoruje volební reklamu prostřednictvím facebookových stránek hned několika členů hnutí
Ostatní – dne 22. 12. 2022 odešla z transparentního částka ve výši 100 000 Kč společnosti Česká Muzika spol. s r.o. (která provozuje hudební TV Šlágr) s označením „odvysílání TV pořadu“; poplatky.
Neoznačené – dne 28. 12. 2022 odešla z transparentního částka ve výši 249 726 Kč bez bližšího popisu a označení příjemce.

Data vychází z transparentního účtu vedeného hnutím ANO. Graf odpovídá stavu účtu k 15. 1. 2023.

Příjmy

Příjmy na transparentním účtu hnutí ANO pro prezidentskou kampaň pochází pouze od hnutí ANO, ostatní příchozí platby jsou buď vraceny dárcům či posílány do státního rozpočtu. (K datu aktualizace bylo takto na účet připsáno a zase odesláno 301,47 Kč.)

Graf odpovídá stavu účtu k 2. 1. 2023.