Lumír Láska

Zakladatel ezoterické skupiny „Srdce dharmy“. Lumír Láska veřejně oznámil svou kandidaturu na konci července 2022 na svém facebookovém účtu. Dle seznamu zveřejněného MV ČR svou kandidátní listinu nepodal. První transakce na transparentním účtu proběhla 15. července 2022.

Následující grafy prezentují pohyby na transparentních účtech, které kandidát/ka zřídil/a pro financování kampaně v souladu s § 38 zákona č. 275/2012, o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (Zákon) a oznámil/a Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 

Nárůst výdajů po týdnech

Mezi výdajovými platbami na transparentním účtu Lumíra Lásky jsou pouze vratky individuálním dárcům.

Graf "přírůstků" příjmů

Graf prezentuje součet finančních vkladů do kampaně právě v konkrétním týdnu.

Graf souhrnných výsledků

Výdaje

Mezi výdajovými platbami na transparentním účtu Lumíra Lásky jsou pouze vratky individuálním dárcům.

Příjmy

Na transparentní účet byl vložen vlastní vklad od Lumíra Lásky a zasláno několik darů od individuálních dárců. Vklady od individuálních dárců byly vráceny dne 31. 12. 2022.

Graf odpovídá stavu účtu k 4. 1. 2023.