Tomáš Březina

Podnikatel a bývalý poslanec PS PČR za ODS (1996-98). Tomáš Březina oznámil svou kandidaturu 13. dubna 2022. Tomáš Březina plánoval kandidovat jako občanský kandidát, Ministerstvo vnitra však při přezkumu jeho kandidátku označilo za neplatnou. Na jeho transparentním účtu byla provedena první transakce 25. října 2022, poslední transakce kandidáta mapujeme k 16.11., nadále již není jeho transparentní účet k dispozici.

Následující grafy prezentují pohyby na transparentních účtech, které kandidát/ka zřídil/a pro financování kampaně v souladu s § 38 zákona č. 275/2012, o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (Zákon) a oznámil/a Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 

Nárůst výdajů po týdnech

Na prvním z grafu lze sledovat kumulativní nárůst výdajů po týdnech, u uvedených dat je vždy zobrazen celkový součet odchozích plateb od momentu zřízení transparentního účtu k danému dni. Souhrn výdajů je očištěn o odchozí platby, které zjevně nejsou nákladem na kampaň (tj. vratky nesprávně označených příspěvků na kampaň původním dárcům).

Graf "přírůstků" příjmů

Druhý graf prezentuje součet finančních vkladů do kampaně právě v konkrétním týdnu.

Graf souhrnných výsledků

Výdaje

Kandidát Březina na svém transparentním účtu neoznačil účel ani příjemce plateb. Jeho transparentní účet není nadále dohledatelný, veřejnosti nejsou známy výdaje ani příjmy po 16.11.

Graf odpovídá stavu účtu k 16. 11. 2022 (informace aktualizovány k 1. 1. 2023).

Příjmy

Příchozí platby na transparentním účtu Tomáše Březiny jsou převážně zaslané z účtu Tomáše Březiny („Vlastní zdroje“), dále na účet dorazilo několik příspěvků od fyzických osob („Individuální dárci“).