Tomáš Zima

Lékař a biochemik, bývalý předseda České konference rektorů, rektor Univerzity Karlovy a děkan 1. LF UK. Tomáš Zima oficiálně oznámil kandidaturu na prezidenta 26. května 2022. Na Ministerstvo vnitra podal kandidátku s podpisy 13 senátorů. Tím splnil zákonnou povinnost pro registraci. První transakce na jeho transparentním účtu byla provedena 3. června 2022. Další užitečné informace o Tomáši Zimovi najdete mimo jiné v online databázi Našipolitici.cz.

4,9

Následující grafy prezentují pohyby na transparentních účtech, které kandidát/ka zřídil/a pro financování kampaně v souladu s § 38 zákona č. 275/2012, o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (Zákon) a oznámil/a Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 

Nárůst výdajů po týdnech

Na prvním z grafu lze sledovat kumulativní nárůst výdajů po týdnech, u uvedených dat je vždy zobrazen celkový součet odchozích plateb od momentu zřízení transparentního účtu k danému dni.

Graf odpovídá stavu účtu k 8. 1. 2023.

Graf "přírůstků" příjmů

Druhý graf prezentuje součet finančních vkladů do kampaně právě v konkrétním týdnu.

Graf odpovídá stavu účtu k 8. 1. 2023.

Graf souhrnných výsledků

Výdaje

Z transparentního účtu Tomáše Zimy odchází téměř výlučně platby jeho vlastní společnosti ZFP s.r.o. zřízené pro řízení kampaně, v praxi je to tedy srovnatelné se situací, kdy příjemce platby není znám. Výdaje jsou děleny do kategorií dle popisků transakcí následovně:

Strategie a poradenství – označení „design kampaně, webová prezentace, sociální média“ a „public relation, práce s médii, trénink“.

Kontaktní kampaň – označení „sběry podpisu“ a „testovací sběr podpisů. výroba materiálů“.

Inzerce v tisku – označení „inzerce“.

Online propagace – označení „Platby FB“.

Ostatní – daně z připsaného úroku, vedení účetnictví.

Graf odpovídá stavu účtu k 1. 1. 2023

Příjmy

Vlastní zdroje – vlastní vklad kandidáta, úroky; Individuální dárci – vklady od fyzických osob.

Graf odpovídá stavu účtu k 1. 1. 2023.