Denisa Rohanová

Prezidentka České asociace povinných. Denisa Rohanová svou ambici kandidovat oznámila 1. dubna 2021. Svou kandidaturu potvrdila 18. února 2022, kdy také podala na Ministerstvo vnitra svou kandidátní listinu. Získala 20 podpisů poslanců ČSSD a KSČM z minulého volebního období, což MV ČR a uznalo a jako kandidátku ji registrovalo, dne 13. 12. 2022 však rozsudek NSS její oprávněnost její kandidatury nepotvrdil. První transakce na jejím transparentním účtu proběhla 4. července 2022.

Následující grafy prezentují pohyby na transparentních účtech, které kandidát/ka zřídil/a pro financování kampaně v souladu s § 38 zákona č. 275/2012, o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (Zákon) a oznámil/a Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 

Nárůst výdajů po týdnech

Na prvním z grafu lze sledovat kumulativní nárůst výdajů po týdnech, u uvedených dat je vždy zobrazen celkový součet odchozích plateb od momentu zřízení transparentního účtu k danému dni.

Graf "přírůstků" příjmů

Druhý graf prezentuje součet finančních vkladů do kampaně právě v konkrétním týdnu.

Graf souhrnných výsledků

Výdaje

Z transparentního účtu Denisy Rohanové byly průběžně hrazeny pouze poplatky za vedení účtu, 4. 1. pak bylo vybráno 9 000 Kč.

Graf odpovídá stavu účtu k 4. 1. 2023.

Příjmy

Na transparentním účtu Denisy Rohanové jsou pouze vklady od fyzických a právnických osob, žádné vlastní vklady kandidátky ani politického subjektu.  

Graf odpovídá stavu účtu k 4. 1. 2023.