Milan Rokytka

Redaktor časopisu Právo, Haló novin a první vedoucí Rádia Haló Futura. Milan Rokytka o kandidatuře na prezidenta začal veřejně informovat od července 2022. Dle seznamu zveřejněného MV ČR svou kandidátní listinu však nepodal. První transakce na transparentním účtu Milana Rokytky je datována k 11. červenci 2022.

Následující grafy prezentují pohyby na transparentních účtech, které kandidát/ka zřídil/a pro financování kampaně v souladu s § 38 zákona č. 275/2012, o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (Zákon) a oznámil/a Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 

Nárůst výdajů po týdnech

Na transparentním účtu Milana Rokytky nejsou žádné výdajové transakce. 

Graf "přírůstků" příjmů

Druhý graf prezentuje součet finančních vkladů do kampaně právě v konkrétním týdnu.

Graf souhrnných výsledků

Výdaje

Na transparentním účtu Milana Rokytky nejsou žádné výdajové transakce. 

Graf odpovídá stavu účtu k 5. 1. 2023

Příjmy

Na transparentním účtu Milana Rokytky jsou pouze příspěvky difamačního charakteru od individuálních dárců.

Graf odpovídá stavu účtu k 2. 1. 2023.