Pavel Fischer

Bývalý velvyslanec ve Francii a Monaku (2003-2010), senátor (nezávislý, od 2018). Pavel Fischer avizoval svou kandidaturu již v říjnu 2018. Informaci potvrdil 3. října 2022. Pavel Fischer 3. listopadu 2022 oznámil, že sesbíral 34 senátorských a 20 poslaneckých podpisů. Tím splnil zákonnou povinnost pro registraci. Jeho kandidaturu podpořila koalice SPOLU. Transparentní účet je veden od data 3. 8. 2022. Další užitečné informace o Pavlu Fischerovi najdete mimo jiné v online databázi Našipolitici.cz.

 

3,4

Následující grafy prezentují pohyby na transparentních účtech, které kandidát/ka zřídil/a pro financování kampaně v souladu s § 38 zákona č. 275/2012, o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (Zákon) a oznámil/a Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 

Nárůst výdajů po týdnech

Na prvním z grafu lze sledovat kumulativní nárůst výdajů po týdnech, u uvedených dat je vždy zobrazen celkový součet odchozích plateb od momentu zřízení transparentního účtu k danému dni. Souhrn výdajů je očištěn o odchozí platby, které zjevně nejsou nákladem na kampaň (tj. vratky nesprávně označených příspěvků na kampaň původním dárcům).

Graf odpovídá stavu účtu k 8. 1. 2023.

Graf "přírůstků" příjmů

Druhý graf prezentuje součet finančních vkladů do kampaně právě v konkrétním týdnu.

Graf odpovídá stavu účtu k 8. 1. 2023.

Graf souhrnných výsledků

Výdaje

Graf odpovídá stavu účtu k 1. 1. 2023.

Příjmy

Na transparentním účtu Pavla Fischera nejsou příjmy z vlastních zdrojů ani od politických subjektů (stran, hnutí, ev. dedikovaných spolků), pouze velké množství darů od fyzických osob („Individuální dárci“) a od právnických osob („Firmy“).

Graf odpovídá stavu účtu k 1. 1. 2023