Radek Hyhlan

Dle serveru iRozhlas.cz byl Radek Hyhlan byl jedním z nejtajemnějších prezidentských kandidátů. Nebyly dohledatelné žádné kontaktní údaje kandidáta, ani jeho webové stránky, ani jiné stránky na sociálních sítích. Dle seznamu zveřejněného MV ČR svou kandidátní listinu nepodal. Dne 31. srpna 2022 byl založen jeho transparentní účet.

Následující grafy prezentují pohyby na transparentních účtech, které kandidát/ka zřídil/a pro financování kampaně v souladu s § 38 zákona č. 275/2012, o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (Zákon) a oznámil/a Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 

Nárůst výdajů po týdnech

Z transparentního účtu Radka Hyhlana byl pouze stržen poplatek ve výši 50 Kč dne 1. 1. 2023, jinak neodešla žádná odchozí platba.

Graf "přírůstků" příjmů

Druhý graf prezentuje součet finančních vkladů do kampaně právě v konkrétním týdnu. Shodně jako v případě přehledu odchozích transakcí jsou i data v tomto grafu očištěna o nesprávně provedené darovací platby, které kandidát/ka odesilateli vrátil/a.

Graf souhrnných výsledků

Výdaje

Z transparentního účtu Radka Hyhlana byl pouze stržen poplatek ve výši 50 Kč dne 1. 1. 2023, jinak neodešla žádná odchozí platba.

Graf odpovídá stavu účtu k 2. 1. 2023

Příjmy

Vysvětlivky: Vlastní zdroje – vlastní vklad kandidáta, převody mezi vlastními účty, úroky; Politický subjekt – vklad od politické strany; Firmy – vklady od právnických osob; Individuální dárci – vklady od fyzických osob.

Graf odpovídá stavu účtu k 2. 1. 2023