Tomáš Zima

Lékař a biochemik, bývalý předseda České konference rektorů, rektor Univerzity Karlovy a děkan 1. LF UK. Tomáš Zima oficiálně oznámil kandidaturu na prezidenta 26. května 2022. Na Ministerstvo vnitra podal kandidátku s podpisy 13 senátorů. Tím splnil zákonnou povinnost pro registraci. První transakce na jeho transparentním účtu byla provedena 3. června 2022. Další užitečné informace o Tomáši Zimovi najdete mimo jiné v online databázi Našipolitici.cz.

4,9

Celkový rozpočet a plánované výdaje. Zveřejnil/a kandidát/ka celkovou sumu plánovaných nákladů na svou kampaň, a to včetně rozkladu rozpočtu na typy výdajů a média?   

Ve veřejném prostoru informace o plánované výši výdajů na kampaň kandidáta nejsou. Do dotazníku pro TI ČR uvedl rozpad:

10 % na strategii a poradenství

1 % na produkční náklady

15 % na kontaktní kampaň

10 % na venkovní reklamu

15 % – letáky a noviny

15 % – inzerce v tisku

15 % – náklady na propagaci v online prostoru

10 % – ostatní náklady

Celkovou výši plánovaného rozpočtu ovšem neuvedl ani do dotazníku.

5

Výdaje před vyhlášením voleb. Zveřejnil/a kandidát/ka informace o nákladech kampaně vzniknuvších před vyhlášením voleb, např. výdaje na sběr podpisů pod petici pro podání kandidátní listiny?

Nejedná se sice o občanského kandidáta, ale původně kampaň na sběr podpisů probíhala.

Kandidát neuvádí, jaké výdaje byly s jeho kampaní spojeny před vyhlášením voleb, přestože z veřejných zdrojů lze zjistit, že sběr podpisů na podporu své kandidatury organizoval.

5

Struktura příjmů. Zveřejňuje kandidát/ka předběžné zdroje financování kampaně, včetně vlastního příspěvku? Má kandidát/ka pravidla pro přijímání darů pro kampaň, resp. deklaroval/a předem, že nebude od určitých subjektů dary přijímat? Zveřejňuje aktualizované informace o svých dárcích?

Kandidát pro média svou kampaň popsal jako nízkorozpočtovou, placenou z peněz, které mu “přispějí kamarádi” a z vlastního příspěvku, který by se měl pohybovat v řádech statisíců. V rozhovoru pro blesk.cz z 23. prosince sdělil, že na kampaň si sám přispěl půl milionu korun. Jeho webové stránky se o struktuře příjmů nezmiňují.

4

Subdodavatelské řetězce. Zveřejňuje kandidát/ka seznam dodavatelů a subdodavatelů služeb spojených s kampaní (včetně seznamu dodavatelů využívaných agenturami)?   

Kandidát na svých stránkách informace o subdodavatelích nezveřejňuje. Dále také sdělil, že si plánuje platit některé výdaje přes firmu ZFP, kterou si za tímto účelem zřídil. Tím se subdodavatelské řetězce ještě více zakrývají.

5

Přehlednost transparentního účtu. Jsou všechny položky na volebním transparentním účtu přehledně popsané a je možné jasně identifikovat účel a příjemce/poskytovatele všech transakcí?

Transparentní účet je velmi nepřehledný. Transakce odcházejí na účet Zimovy vlastní společnosti ZFP s.r.o., na kterou nejsou uplatňovány požadavky na transparentnost volební kampaně. Některé odchozí transakce jsou pojmenovány (př. “sběr podpisů”, “inzerce”), není ovšem jasný jejich příjemce.
5

Personálie a aktéři v kampani. Informuje kandidát/ka o entitě odpovědné za vedení kampaně a aplikuje na ni zákonné požadavky na transparentnost (volební účet, zveřejnění příjmů apod.)?

Kandidát veřejně deklaruje, že jeho kampaň vede společnost ZFP, s.r.o., avšak na ni kandidát neaplikuje zákonné požadavky na transparentnost vedení kampaně.

5

Volební tým a spolupracující agentury. Zveřejnil/a kandidát/ka složení svého volebního týmu, jenž se podílí na strategickém plánování akcí, jejich organizaci atd.? Zveřejňuje kandidát/ka jména agentur a individuálních poradců (mediálních, PR, poradenských, právních), se kterými na kampani spolupracuje?

Kandidát jména členů volebního týmu nezveřejňuje, má však podle něj mít 5 členů. Kampaň kandidáta realizuje společnost ZFP s.r.o., kterou Tomáš Zima založil pro tyto účely. Nelze zjistit detailní informace o jejích výdajích na konkrétní položky.

5

Obsazení Kanceláře prezidenta republiky. Zveřejňuje kandidát/ka informace o své představě personálního obsazení Kanceláře prezidenta republiky? 

Kandidát neuvedl žádnou informaci k plánovanému obsazení Kanceláře prezidenta republiky (KPR).

5

Online kampaně. Publikuje kandidát/ka seznam všech profilů na sociálních sítích (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube aj.), jež budou v kampani využity pro agitaci? Informuje také, jak se re-financuje digitální politický marketing na jednotlivých účtech tak, aby bylo viditelné, zda politickou inzerci financuje kandidát/ka, politický subjekt nebo třetí osoby?

Kandidát nezveřejňuje seznam profilů na sociálních sítích, které se podílejí na jeho kampani, ani informace o způsobu financování politických postů. Za reklamu na jeho profilu na Facebooku platí jeho Společnost ZFP s.r.o., platby neodcházejí z transparentního účtu.
5

Volební akce. Zveřejňuje kandidát/ka na svém webu seznam všech veřejných akcí v rámci kampaně (setkání s voliči, debaty, kulturní akce apod.)? 

Kandidát nezveřejnil žádný seznam akcí v rámci své kampaně. O některých akcích informuje ex-post na svém facebookovém profilu (např. zde).
5