Josef Středula

Bývalý předseda odborového svazu KOVO (2005-2014), předseda ČMKOS (od 2014). Své rozhodnutí ucházet se o post prezidenta Josef Středula oficiálně oznámil 5. května 2022. Dle MV ČR kandidaturu Josefa Středuly zajistilo získání podpisů 11 senátorů a stal se tak registrovaným kandidátem. Kandidaturu Josefa Středuly podpořil současný prezident republiky Miloš Zeman. Transparentní účet začal Josef Středula využívat od 1. července 2022. Další užitečné informace o Josefu Středulovi najdete mimo jiné v online databázi Našipolitici.cz.

4,6

Celkový rozpočet a plánované výdaje. Zveřejnil/a kandidát/ka celkovou sumu plánovaných nákladů na svou kampaň, a to včetně rozkladu rozpočtu na typy výdajů a média?   

Žádné konkrétní informace o celkové výši ani struktuře plánovaných nákladů zveřejněny nejsou a informace nebyly poskytnuty ani v reakci na dotazník TI ČR.

5

Výdaje před vyhlášením voleb. Zveřejnil/a kandidát/ka informace o nákladech kampaně vzniknuvších před vyhlášením voleb, např. výdaje na sběr podpisů pod petici pro podání kandidátní listiny?

Nejedná se sice o občanského kandidáta, ale původně kampaň na sběr podpisů probíhala.

Kandidát neuvádí, jaké výdaje byly s jeho kampaní spojeny před vyhlášením voleb, přestože z veřejných zdrojů lze zjistit, že sběr podpisů na podporu jeho kandidatury organizoval a financoval spolek Společně pro lidi.

5

Struktura příjmů. Zveřejňuje kandidát/ka předběžné zdroje financování kampaně, včetně vlastního příspěvku? Má kandidát/ka pravidla pro přijímání darů pro kampaň, resp. deklaroval/a předem, že nebude od určitých subjektů dary přijímat? Zveřejňuje aktualizované informace o svých dárcích?

Kandidát nesdělil předběžně plánovanou výši vlastních prostředků pro kampaň. Nezveřejňuje žádný seznam dárců (finančního ani bezúplatného plnění), ani pravidla pro přijímání darů.

5

Subdodavatelské řetězce. Zveřejňuje kandidát/ka seznam dodavatelů a subdodavatelů služeb spojených s kampaní (včetně seznamu dodavatelů využívaných agenturami)?   

Kandidát na svých stránkách informace o subdodavatelích nezveřejňuje. Z jeho transparentního účtu je nelze spolehlivě vyčíst.

5

Přehlednost transparentního účtu. Jsou všechny položky na volebním transparentním účtu přehledně popsané a je možné jasně identifikovat účel a příjemce/poskytovatele všech transakcí?

Josef Středula nezveřejnil žádnou metodu označování plateb na účtu. Někteří příjemci transakcí jsou označováni, ale nikoliv všichni (převažují nepopsané platby), stručně je popsány jsou účely plateb. Jeho transparentní účet je veden nesystematicky.

4

Personálie a aktéři v kampani. Informuje kandidát/ka o entitě odpovědné za vedení kampaně a aplikuje na ni zákonné požadavky na transparentnost (volební účet, zveřejnění příjmů apod.)?

Ve veřejných prezentacích se kandidát ke spolupráci s další entitou nehlásí, na druhou stranu je ve veřejném prostoru zřejmá aktivní role spolku Společně pro lidi, jehož vztah ke kandidátovi je však nejasný.
5

Volební tým a spolupracující agentury. Zveřejnil/a kandidát/ka složení svého volebního týmu, jenž se podílí na strategickém plánování akcí, jejich organizaci atd.? Zveřejňuje kandidát/ka jména agentur a individuálních poradců (mediálních, PR, poradenských, právních), se kterými na kampani spolupracuje?

Kandidát na své webové stránce ze členů týmu uvádí pouze manažera mediální komunikace a vedle toho je z webu a transparentního účtu patrná minimálně jedna spolupracující agentura (Red Elephant s.r.o.) bez jejího oficiálního zmínění.
4

Obsazení Kanceláře prezidenta republiky. Zveřejňuje kandidát/ka informace o své představě personálního obsazení Kanceláře prezidenta republiky? 

Kandidát nezveřejnil kandidáty na jmenované pozice, veřejně zmínil pouze jméno Miroslava Sklenáře, avšak tato informace je nezávazná.

4

Online kampaně. Publikuje kandidát/ka seznam všech profilů na sociálních sítích (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube aj.), jež budou v kampani využity pro agitaci? Informuje také, jak se re-financuje digitální politický marketing na jednotlivých účtech tak, aby bylo viditelné, zda politickou inzerci financuje kandidát/ka, politický subjekt nebo třetí osoby?

Kandidát nezveřejňuje seznam profilů na sociálních sítích, které se podílejí na jeho kampani, ani informace o způsobu financování politických postů. META knihovna reklam jako plátce inzerce uvádí jeho samého, platby odcházejí z transparentního účtu.
4

Volební akce. Zveřejňuje kandidát/ka na svém webu seznam všech veřejných akcí v rámci kampaně (setkání s voliči, debaty, kulturní akce apod.)? 

Kandidát na svých webových stránkách i facebookovém profilu informuje téměř výhradně jen o své účasti v prezidentských debatách. O některých akcích informuje ex-post ve formě příspěvku (např. zde), není však jasné, zda jde o výkon funkce či kampaň.
5