Poslední změna stránek 8. 2. 2014
Archive | Novinky RSS feed for this section

Monitoring financování volebních kampaní: Jen do médií proteče stranickými účty nejméně 134 mil. korun

Týden před sněmovními volbami vydává protikorupční organizace Transparency International – Česká republika (TI) závěrečné hodnocení monitoringu financování volebních kampaní jednotlivých stran. Z výsledků vyniká, že řada stran pochopila, že větší transparentnost jim může pomoci v boji o voliče. Zřizují transparentní účty, otevřeně informují o svých dárcích a volebních týmech. Začínají pozvolna uveřejňovat jména agentur, které pro ně […]

Celý článek

Jak transparentní jsou další strany?

Z kapacitních důvodů bohužel není možné v rámci tohoto projektu monitorovat více než děvět stran s největším volebním potenciálem. Přesto dalším stranám/hnutím nabízíme možnost uveřejnit na těchto stránkách jejich odpovědi na Kritéria dobré praxe. Níže informace z České pirátské strany: 1)        Má politická strana/hnutí transparentní účet? Je účet na webu politické strany/hnutí skutečně snadno dohledatelný, […]

Celý článek

Výsledky 1. kola hodnocení monitoringu financování volebních kampaní

Transparency International: Ochota politických stran zveřejňovat podrobnější informace o financování svých volebních kampaní je minimální Chybějící pravidla pro kontrolu financování politických stran jsou hlavním důvodem, proč se Transparency International a sdružení Naši politici rozhodly monitorovat financování volebních kampaní i v nadcházejících, sněmovních volbách. První kolo hodnocení ukazuje, že relevantní strany lze rozdělit do tří skupin. Minimum […]

Celý článek

Vítejte na stránkách Transparentní volby 2013

Vítejte na webových stránkách projektu Transparentní volby, který si klade za cíl monitorovat volební kampaně  jednotlivých politických stran a hnutí ve sněmovních volbách 2013. Dne 10.9. jsme odeslali devíti  stranám s nejvyššími volebními preferencemi Otevřený dopis politickým stranám společně s Kritérii dobré praxe a transparentnosti volebních kampaní a požádali je o zaslání informací nejpozději do […]

Celý článek

Proč monitoring financování volebních kampaní?

jako voliči máme právo ještě před volbami vědět kolik strany investovaly do kampaní a kdo za nimi stojí. jako daňoví poplatníci máme právo vědět, jak je nakládáno s veřejnými prostředky, které tvoří z velké části náklady na volební kampaně. současný zákon o financování politických stran je bezzubý. Neřeší kontrolu ani sankce za nedodržení pravidel. Více informací o […]

Celý článek

Kritéria dobré praxe a transparentnosti volebních kampaní

Soubor 12 kritérií, jež budou vodítkem pro monitoring kampaní ve společném projektu Transparency International – Česká republika a Naši politici Kritéria hodnocená v průběhu kampaně: 1)      Má politická strana/hnutí transparentní účet? Je účet na webu politické strany/hnutí skutečně snadno dohledatelný, přehledný a uživatelsky pochopitelný? 2)      Zveřejňuje politická strana/hnutí i další informace o financování své kampaně (kromě […]

Celý článek

Otevřený dopis politickým stranám a hnutím

Dne 10. 9. obdrželo devět politických stran a hnutí s aktuálně nejvyššími volebními preferencemi  Otevřený dopis politickým stranám a hnutím se žádostí o informace k financování volební kampaně. Součástí tohoto dopisu bylo také dvanáct kritérií dobré praxe a transparentnosti financování kampaní politických stran. Tyto  informace nám výrazně pomohou při hodnocení financování volebních kampaní těchto stran a […]

Celý článek