Poslední změna stránek 8. 2. 2014

O projektu

Vzhledem k tomu, že v současné době v ČR neexistuje žádný orgán, který by monitoroval financování politických kampaní a který by naplňoval funkci služby veřejnosti, Transparency International Česká republika se společně s občanským sdružením Naši politici rozhodla pokračovat v projektu Transparentní volby. Stejně jako tomu bylo u prezidentských voleb, budeme i u těchto sněmovních monitorovat financování kampaní jednotlivých stran a hnutí. Informace budeme čerpat jak z veřejných zdrojů, tak z vyplněných dotazníků, které jsme zaslali vybraným stranám. Občanské sdružení Naši politici připraví profily kandidátů a lidí, kteří se na volebních kampaních jakkoli podílejí, kteří za nimi stojí. Do projektu budou také zapojeni studenti Fakulty mezinárodních vztahů VŠE Praha a další dobrovolníci, kterým tímto děkujeme za jejich neocenitelnou pomoc.

Více o projektu zde

S hodnotícími kritérii se můžete seznámit  zde