Poslední změna stránek 8. 2. 2014

KSČM

Výsledky hodnocení monitoringu financování volební kampaně: Strana odpovídá na dotazy velmi stručně, odvolává se na zákonné povinnosti a nad jejich rámec nejde.Vcelku úsměvně působí, že transparentní účet sice nemá, ale že o něm intenzivně jedná a předpokládá zřízení pro volby v roce 2014.  Na stránkách je nyní  možné dohledat pouze odhad nákladů, aktualizovaný dvakrát měsíčně. KSČM hodlá v kampani utratit 10-30 miliónů Kč, prakticky všechny z prostředků vyplácených ze státního rozpočtu. Konečná částka se zastavila na necelých 13 milionech korun.

 

Má politická strana/hnutí transparentní účet? Je účet na webu politické strany/hnutí skutečně snadno dohledatelný, přehledný a uživatelsky pochopitelný?
V dopise strana odpověděla, že transparentní účet nemá, ale že o něm intenzivně (?) jedná. Předpokládáné zřízení bude pro volby v roce 2014.
Zveřejňuje politická strana/hnutí i další informace o financování své kampaně (kromě transparentního účtu)? Konkrétně, zda politická strana/hnutí zveřejňuje samostatně a přehledně informace o všech svých dárcích (minimálně o dárcích nad 50 tis. Kč) a kde jsou tyto informace uvedeny? Jakou část zdrojů tvoří úvěry a kdo je poskytnul?
Kromě výroční zprávy nikoli. Navíc strana v dopise konstatovala, že v současnosti nemá žádné sponzory ani dárce. Informace o případném úvěru nelze dohledat
Zveřejnila politická strana/hnutí celkovou sumu plánovaných nákladů na svou kampaň?
Strana odpověděla, že částku zveřejnila (pravděpodobně se jedná informaci dostupnou zde). V médiích byla zveřejněna informace, že náklady na kampaň by se měly pohybovat mezi 10-30 mil. Kč.
Zveřejňuje politická strana/hnutí zprávu o reálně vydaných financích v čase (např. po 14 dnech či častěji). Uvedla zejména podrobnější členění nákladů na administrativní zázemí, billboardy, inzerci v tištěných a on-line médiích, náklady na vytvoření spotu/klipů, případně reklamních předmětů, zajištění meetingů, smlouvy s PR/konzultačními firmami?
KSČM tvrdí, že náklady zveřejňuje (pravděpodobně se jedná informaci dostupnou zde). Jedná se ale o odhad nákladů, nikoli reálné náklady v čase.
Zveřejňuje politická strana/hnutí seznam výhod v podobě slev či služeb poskytnutých zadarmo využitých v rámci předvolební kampaně?
V dopise strana odpověděla, že využívá standardní ceny, které dodavatelé nabízí a žádné ze služeb nezískává zdarma. 
Zveřejňuje politická strana/hnutí počet (nebo alespoň odhad počtu) dobrovolníků zapojených v kampani a informaci o tom, kolik na zajištění jejich činnosti vydává peněz?
Strana nevyužívá služeb dobrovolníků za úplatu, a proto je neeviduje. Na kampani se ale podílejí členové strany a sympatizanti.
Zveřejňuje politická strana/hnutí průběžně na svém webu seznam všech připravovaných i konaných veřejných akcí pořádaných v rámci předvolební kampaně (setkání s voliči, debaty, kulturní akce, apod.)?
Strana informace zveřejňuje průběžně na webu či facebooku postupně podle toho, jak je hlásí jednotlivé okresy a kraje (většinou jsou informace přístupné zde v aktualitách jednotlivých krajů). Jednotlivé organizace tyto akce prezentují na svých stránkách či plakátovacích plochách.
Zveřejňuje politická strana/hnutí složení svého volebního týmu s uvedením rolí jednotlivých členů v kampani (včetně poradců)?
V dopise strana odpověděla, že volební týmy tvoří členové volených orgánů strany (centrální, krajské, okresní), jejich jména jsou přístupná na této stránce. Nicméně není jasné, jakou roli tyto osoby zastávají.
Zveřejňuje politická strana/hnutí jména agentur (mediální, PR, poradenské, právní), se kterými na kampani spolupracuje?
Strana informovala, že spolupracuje s agenturou Futura a.s.
Pořádá někdo ve prospěch politické strany/hnutí podpůrné akce?
Veškeré akce pořádá strana sama.
Naplnila politická strana/hnutí odhad finančních prostředků vynaložených na kampaň, který si předem určil? Jak byly výdaje a náklady strukturovány?
Strana informovala, že k 14. 12. 2013 činili náklady na volební kampaň 12. 654 821 Kč, podrobnější strukturu členění nákladů lze nalézt zde.
Zveřejnila politická strana/hnutí do dvou měsíců po volbách vyúčtování své předvolební kampaně?
Konečné výsledky budou zveřejněny ve výroční zprávě za rok 2013, kterou musí strana dle zákona předložit nejpozději do 1. 4. 2014,  a také na webu.

Články o straně

Omlouváme se, v této sekci nemáme zatím žádné články.