Poslední změna stránek 8. 2. 2014

ODS

Výsledek hodnocení: Strana odpovídá na dotazy velmi stručně, odvolává se na zákonnou povinnost a pravidelné výroční zprávy a nad jejich rámec nehodlá jít. Transparentní účet nemá, považuje to za populismus. Strana nezveřejňuje detailně složení volebního týmu ani spolupracující agentury. Nevypadá to, že by po neblahých zkušenostech v minulosti výrazně měnila směr svého přístupu k poskytování informací o svých sponzorech. Strana hodlala v kampani utratit 50 milionů Kč. Finální náklady centrální kampaně dosáhly zhruba 38 milionů korun.

Má politická strana/hnutí transparentní účet? Je účet na webu politické strany/hnutí skutečně snadno dohledatelný, přehledný a uživatelsky pochopitelný?
V dopise strana uvedla obsáhlejší  zamyšlení o transparentnosti, nikoliv jasnou odpověď, zdali bude nebo nebude mít pro volební kampaň transparentní účet zřízený. Uvádí také, že naplňuje zákon a nad to jestě zveřejňuje výroční finanční zprávy. Podle zkušeností z prezidentské volby transparentní účet transparentní financování kampaně nezaručuje.
Zveřejňuje politická strana/hnutí i další informace o financování své kampaně (kromě transparentního účtu)? Konkrétně, zda politická strana/hnutí zveřejňuje samostatně a přehledně informace o všech svých dárcích (minimálně o dárcích nad 50 tis. Kč) a kde jsou tyto informace uvedeny? Jakou část zdrojů tvoří úvěry a kdo je poskytnul?
Strana zveřejňuje informace o svých dárcích ve výročních finančních zprávách dostupných online. Bohužel tyto informace jsou dostupné až se značným zpožděním. K financování kampaně využije stálý kontokorentní účet.
Zveřejnila politická strana/hnutí celkovou sumu plánovaných nákladů na svou kampaň?
Strana v dopise uvedla, že rozpočet kampaně schválený Výkonnou radou je omezen částkou 50 mil. Kč.
Zveřejňuje politická strana/hnutí zprávu o reálně vydaných financích v čase (např. po 14 dnech či častěji). Uvedla zejména podrobnější členění nákladů na administrativní zázemí, billboardy, inzerci v tištěných a on-line médiích, náklady na vytvoření spotu/klipů, případně reklamních předmětů, zajištění meetingů, smlouvy s PR/konzultačními firmami?
Nezveřejňuje. Strana v dopise uvádí, že údaje naplní dle požadavků zákona a zveřejní je je výročních finančních zprávách. Rozvržení nákladů strana odhaduje přibližně půl na půl mezi online a offline kampaň.
Zveřejňuje politická strana/hnutí seznam výhod v podobě slev či služeb poskytnutých zadarmo využitých v rámci předvolební kampaně?
V dopise ODS uvedla, že nákup médií provádí sama a že nezveřejňování výše slev je součástí smluv s médii. Kromě toho připravuje pro podporovatele balíčky s letáky a dalšími materiály pro další distribuci.
Zveřejňuje politická strana/hnutí počet (nebo alespoň odhad počtu) dobrovolníků zapojených v kampani a informaci o tom, kolik na zajištění jejich činnosti vydává peněz?
Podpora Modrého týmu (www.modrytym.cz), který dnes čítá přes 10 tis. lidí a který je koordinován zaměstnanci ODS.
Zveřejňuje politická strana/hnutí průběžně na svém webu seznam všech připravovaných i konaných veřejných akcí pořádaných v rámci předvolební kampaně (setkání s voliči, debaty, kulturní akce, apod.)?
Ano, informace přístupné na webu. Bohužel v kalendáři není jediná informace o předvolebních setkání.
Zveřejňuje politická strana/hnutí složení svého volebního týmu s uvedením rolí jednotlivých členů v kampani (včetně poradců)?
Do kampaně se zapojují pracovníci ODS, jejichž jmenný seznam je zveřejněn zde.  Kromě toho strana v dopise uvedla, že spolupracuje s týmem českých spolupracovníků bez konkrétnějšího upřesnění. Hlavní slovo v rámci kampaně mají jednotliví členové grémia.
Zveřejňuje politická strana/hnutí jména agentur (mediální, PR, poradenské, právní), se kterými na kampani spolupracuje?
V dopise strana uvedla, že na kampani pracuje zejména in-house (tj. využívá vlastních pracovníků). Dále velmi  nekonkrétně uvádí, že spolupracuje s týmem českých spolupracovníků, se kterými na kampaních spolupracovala v minulosti.
Pořádá někdo ve prospěch politické strany/hnutí podpůrné akce?
Strana v dopise uvedla, že dlouhodobě spolupracuje s organizací Mladí konzervativci. Navíc, jak dále strana obecně uvádí, jednotliví kandidáti spolupracují na lokální úrovni se stovkami místních organizací.
Naplnila politická strana/hnutí odhad finančních prostředků vynaložených na kampaň, který si předem určil? Jak byly výdaje a náklady strukturovány?
Ano, naplnila. Výkonná rada ODS schválila volební rozpočet na volby do PSP ČR v roce 2013 ve výši do 50 milionů Kč. Veřejnost byla průběžně informována o tom,že náklady budouspíše  nižší, a to ve výši kolem 40 milionů korun. Finální náklady centrální kampaně dosáhly zhruba 38 milionů korun. Největší část nákladů směřovala do inzerce. Struktura nákladů není známa.
Zveřejnila politická strana/hnutí do dvou měsíců po volbách vyúčtování své předvolební kampaně?
Strana dle požadavků zákona předloží do Poslanecké sněmovny.k 1. 4.  výroční finanční zprávu. Po té ji zveřejní také na svých webových stránkách.

Články o straně

Omlouváme se, v této sekci nemáme zatím žádné články.