Poslední změna stránek 8. 2. 2014

ANO 2011

Výsledek hodnocení: Hnutí ANO uvádí na webových stránkách podrobně dárce, ale už nikoli výdaje na kampaň. Nemá dohledatelný transparentní účet a uvádí, že má dva účty – jeden na příspěvky, druhý na financování běžné činnosti hnutí.  Na druhou stranu informace o týmu, akcích jsou poskytnuty velmi podrobně. Dále uvádí, že hodlá v kampani utratit 40 miliónů Kč. Konečné náklady se však vyšplhaly až ke 120 milionům Kč.

Má politická strana/hnutí transparentní účet? Je účet na webu politické strany/hnutí skutečně snadno dohledatelný, přehledný a uživatelsky pochopitelný?
Hnutí ANO tvrdí, že transparentní účet má, ale tato informace není ověřitelná. Nikde na stránkách není uvedeno ani číslo účtu nebo proklik na tento účet. V usneseních výboru zde je možné najít odkaz na transparentní účet, ale ten byl primárně zřízen na pomoc při odstraňování následků povodní 2013. V dopise také Hnutí ANO odpovědělo, že existují dva účty – jeden na příspěvky, druhý na financování běžné činnosti hnutí, ale více informací neposkytlo. To ale problém možného dohledu veřejnosti nad financováním kampaně pomocí transparentního účtu neřeší. Na webových stránkách jsou uvedeni pouze dárci, nikoli výdaje na politickou kampaň.
Zveřejňuje politická strana/hnutí i další informace o financování své kampaně (kromě transparentního účtu)? Konkrétně, zda politická strana/hnutí zveřejňuje samostatně a přehledně informace o všech svých dárcích (minimálně o dárcích nad 50 tis. Kč) a kde jsou tyto informace uvedeny? Jakou část zdrojů tvoří úvěry a kdo je poskytnul?
Hnutí ANO přislíbilo zveřejnit i seznam věcných darů a zveřejnění hospodaření ANO do konce září ve struktuře definované vyhláškou č. 504/2002 Sb. Informace o dárcích jsou zveřejněny samostatně na svých webových stránkách V dopise Hnutí ANO odpovědělo, že získalo bezúročnou půjčku od soukromé osoby ve výši 11,8 mil. Kč. Ověřit to prozatím ale nelze.
Zveřejnila politická strana/hnutí celkovou sumu plánovaných nákladů na svou kampaň?
V dopise Hnutí ANO odpovědělo, že hodlá utratit 40 mil. Kč. Spekulace v českých médiích ale odhadovaly náklady na kampaň na 90 mil. Kč (zde) či dokonce na neomezený limit.
Zveřejňuje politická strana/hnutí zprávu o reálně vydaných financích v čase (např. po 14 dnech či častěji). Uvedla zejména podrobnější členění nákladů na administrativní zázemí, billboardy, inzerci v tištěných a on-line médiích, náklady na vytvoření spotu/klipů, případně reklamních předmětů, zajištění meetingů, smlouvy s PR/konzultačními firmami?
Hnutí ANO přislíbilo zaslat informace o hospodaření  do konce září ve struktuře definované vyhláškou č. 504/2002 Sb.
Zveřejňuje politická strana/hnutí seznam výhod v podobě slev či služeb poskytnutých zadarmo využitých v rámci předvolební kampaně?
Podle dopisu zatím nemohly být žádné informace zveřejněny, protože Hnutí ANO zatím žádné slevy nebo služby zdarma nečerpalo.
Zveřejňuje politická strana/hnutí počet (nebo alespoň odhad počtu) dobrovolníků zapojených v kampani a informaci o tom, kolik na zajištění jejich činnosti vydává peněz?
V dopise Hnutí ANO odpovědělo, že na kampani zdarma spolupracuje několik desítek dobrovolníků. Od října  plánuje také  zapojení sympatizantů. Zda budou  tyto náklady sledovány a jak budou vykazovány však není jasné..
Zveřejňuje politická strana/hnutí průběžně na svém webu seznam všech připravovaných i konaných veřejných akcí pořádaných v rámci předvolební kampaně (setkání s voliči, debaty, kulturní akce, apod.)?
Hnutí ANO průběžně zveřejňuje tyto akce na svých webových stránkách
Zveřejňuje politická strana/hnutí složení svého volebního týmu s uvedením rolí jednotlivých členů v kampani (včetně poradců)?
Ano, tyto informace jsou zveřejněny zde.
Zveřejňuje politická strana/hnutí jména agentur (mediální, PR, poradenské, právní), se kterými na kampani spolupracuje?
V dopise Hnutí Ano odpovědělo, že  v oblasti outdoorové reklamy spolupracuje s EuroAWK,  Outdoor Akzent, BigMedia, Erflex, City Chanell. Využívá také poradenskou agenturu Penn Schoen Berland .Kreativu pro Ano připravuje  Campaigns.cz. Tiskovou a on-line inzerci objednává  napřímo u těchto společností: Seznam.cz, iDNES.cz, 5+2, Mafra, tn.cz (on-linenzerci
Pořádá někdo ve prospěch politické strany/hnutí podpůrné akce?
V dopise Hnutí Ano odpovědělo, že o žádných takových akcích neví.
Naplnila politická strana/hnutí odhad finančních prostředků vynaložených na kampaň, který si předem určil? Jak byly výdaje a náklady strukturovány?
Náklady na volební kampaň byly  oproti původnímu očekávání trojnásobné, překročily 120 mil. Kč. Struktura nákladů a výdajů není uvedena na webu, ani jinde.
Zveřejnila politická strana/hnutí do dvou měsíců po volbách vyúčtování své předvolební kampaně?
Financování volební kampaně hodlá hnutí uveřejnit až ve výroční zprávě, kterou má povinnost předložit Sněmovně ČR každoročně k 1. 4.

Články o straně

Omlouváme se, v této sekci nemáme zatím žádné články.