Poslední změna stránek 8. 2. 2014

TOP 09

Výsledek hodnocení: Strana zveřejňuje řadu informací ohledně organizace kampaně a týmu velmi podrobně a má transparentní účet.  TOP 09  uvedla, že má přesná pravidla poskytování darů, která řeší i nefinanční plnění, tedy například poskytnutí komerčních out-doorových ploch zadarmo. Otevřenou otázkou zůstává financování regionálních kampaní. Strana hodlala v kampani utratit 50 milionů Kč, což se také stalo.

Má politická strana/hnutí transparentní účet? Je účet na webu politické strany/hnutí skutečně snadno dohledatelný, přehledný a uživatelsky pochopitelný?
Strana má standardní transparentní účet, který je zveřejněn na webových strankách.
Zveřejňuje politická strana/hnutí i další informace o financování své kampaně (kromě transparentního účtu)? Konkrétně, zda politická strana/hnutí zveřejňuje samostatně a přehledně informace o všech svých dárcích (minimálně o dárcích nad 50 tis. Kč) a kde jsou tyto informace uvedeny? Jakou část zdrojů tvoří úvěry a kdo je poskytnul?
Strana zveřejňuje všechny dary na svých webových stránkách. Pozitivní je prověřování identity dárce – pokud nelze zjistit, kdo jím je, strana dar nepřijímá. Zároveň také sdělila, že maximální úvěr, který na volební kampaň bude mít, nepřesáhně 20 mil. Kč
Zveřejnila politická strana/hnutí celkovou sumu plánovaných nákladů na svou kampaň?
Strana v dopise i v médiích zveřejnila, že kampaň by neměla přesáhnout 50 mil. Kč.
Zveřejňuje politická strana/hnutí zprávu o reálně vydaných financích v čase (např. po 14 dnech či častěji). Uvedla zejména podrobnější členění nákladů na administrativní zázemí, billboardy, inzerci v tištěných a on-line médiích, náklady na vytvoření spotu/klipů, případně reklamních předmětů, zajištění meetingů, smlouvy s PR/konzultačními firmami?
Strana zveřejňuje náklady a svůj rozpočet na webových stránkách  a ve výročních zprávách.  Není možné sledovat samostatně náklady kampaně v reálném čase jinak, než pomocí transparentního účtu.
Zveřejňuje politická strana/hnutí seznam výhod v podobě slev či služeb poskytnutých zadarmo využitých v rámci předvolební kampaně?
Strana odpověděla, že má přesná pravidla poskytování darů, která řeší i nefinanční plnění, tedy například poskytnutí komerčních outdoorových ploch zadarmo. Žádné odpovědi ohledně slev ale neuvedla.
Zveřejňuje politická strana/hnutí počet (nebo alespoň odhad počtu) dobrovolníků zapojených v kampani a informaci o tom, kolik na zajištění jejich činnosti vydává peněz?
Strana používá ke komunikaci a zapojení veřejnosti projekt MY.TOP09, kdy účastníci a sympatizanti za kredity získávají přístup na semináře a akce organizované TOP09. Kromě toho využíjí cca deseti dobrovolníků na administraci celostátní kanceláře, se kterými je podepsána smlouva a kteří práci vykonávají v rámci studentských stáží.
Zveřejňuje politická strana/hnutí průběžně na svém webu seznam všech připravovaných i konaných veřejných akcí pořádaných v rámci předvolební kampaně (setkání s voliči, debaty, kulturní akce, apod.)?
Strana informace zveřejňuje na svém webu.
Zveřejňuje politická strana/hnutí složení svého volebního týmu s uvedením rolí jednotlivých členů v kampani (včetně poradců)?
Strana v dopise informovala o složení svého volebního týmu, na webových stránkách je to zde .
Zveřejňuje politická strana/hnutí jména agentur (mediální, PR, poradenské, právní), se kterými na kampani spolupracuje?
TOP 09 v dopise zveřejnila, že na kampani spolupracuje s agenturou Cream Prague a PEM Communication.
Pořádá někdo ve prospěch politické strany/hnutí podpůrné akce?
Strana odpověděla, že o neví o žádných mítincích, které by někdo svolával na její podporu.
Naplnila politická strana/hnutí odhad finančních prostředků vynaložených na kampaň, který si předem určil? Jak byly výdaje a náklady strukturovány?
TOP 09 zveřejnila ve středu 18. 12. vyúčtování své volební kampaně. Naplnila odhad finančních prostředků, které plánovala na kampaň využít. Více zde.
Zveřejnila politická strana/hnutí do dvou měsíců po volbách vyúčtování své předvolební kampaně?
Ano,  zveřejnila.

Články o straně

Omlouváme se, v této sekci nemáme zatím žádné články.