Poslední změna stránek 8. 2. 2014

KDU – ČSL

Výsledek hodnocení: Strana vstřícně odpovídá na otázky a řadu informací podrobně zveřejňuje (například i drobné dárce). Přesto u řady detailních věcí strana pouze odkazuje na své výroční zprávy, které neukazují aktuální a ucelený obrázek o financování. Strana poněkud překvapivě nezveřejňuje detailně složení volebního týmu. V kampani hodlá  utratit 30 miliónů Kč. Strana byla oslovena se žádostí o dodání chybějících informací do 10. 10.. Kromě telefonické informace, že nevyužívá služeb žádné reklamní ani mediální agentury, však další upřesnění nedodala. Po volbách strana sdělila, že za kampaň utratila téměř 34 mil. Kč.

 

 

Má politická strana/hnutí transparentní účet? Je účet na webu politické strany/hnutí skutečně snadno dohledatelný, přehledný a uživatelsky pochopitelný?
Ano, KDU-ČSL má pro účely voleb do PS PČR 2013 u ČS zřízen speciální transparentní účet přístupný na této stránce. Na webu KDU-ČSL je snadno k nalezení v záložce „Podpořte nás“.
Zveřejňuje politická strana/hnutí i další informace o financování své kampaně (kromě transparentního účtu)? Konkrétně, zda politická strana/hnutí zveřejňuje samostatně a přehledně informace o všech svých dárcích (minimálně o dárcích nad 50 tis. Kč) a kde jsou tyto informace uvedeny? Jakou část zdrojů tvoří úvěry a kdo je poskytnul?
KDU-ČSL zveřejňuje každoročně všechny své dárce ve výroční finanční zprávě, která je volně dostupná za posledních deset let na webových stránkách KDU-ČSL. Jsou zde uveřejnění i ti co darují pouhých 100,-Kč. Bohužel tyto informace jsou dostupné až po několika měsících, nikoli v průběhu kampaně.
Zveřejnila politická strana/hnutí celkovou sumu plánovaných nákladů na svou kampaň?
Strana odhaduje náklady kampaně na 30 mil. Kč.
Zveřejňuje politická strana/hnutí zprávu o reálně vydaných financích v čase (např. po 14 dnech či častěji). Uvedla zejména podrobnější členění nákladů na administrativní zázemí, billboardy, inzerci v tištěných a on-line médiích, náklady na vytvoření spotu/klipů, případně reklamních předmětů, zajištění meetingů, smlouvy s PR/konzultačními firmami?
Informace o financování  strana vydává jen jednou ročně  ve výroční zprávě, což bohužel neřeší transparentnost financování volební  kampaně.
Zveřejňuje politická strana/hnutí seznam výhod v podobě slev či služeb poskytnutých zadarmo využitých v rámci předvolební kampaně?
Nezveřejňuje.
Zveřejňuje politická strana/hnutí počet (nebo alespoň odhad počtu) dobrovolníků zapojených v kampani a informaci o tom, kolik na zajištění jejich činnosti vydává peněz?
Peníze vydané na jejich činnost zveřejněné nejsou a celkové počty dobrovolníků také ne. Strana uvádí, že dobrovolníci jsou záležitostí krajských, okresních a místních organizací, jejich počet centrálně neeviduje.
Zveřejňuje politická strana/hnutí průběžně na svém webu seznam všech připravovaných i konaných veřejných akcí pořádaných v rámci předvolební kampaně (setkání s voliči, debaty, kulturní akce, apod.)?
Poskytuje informace na webu.
Zveřejňuje politická strana/hnutí složení svého volebního týmu s uvedením rolí jednotlivých členů v kampani (včetně poradců)?
Nezveřejňuje.
Zveřejňuje politická strana/hnutí jména agentur (mediální, PR, poradenské, právní), se kterými na kampani spolupracuje?
KDU informace nezveřejňuje, uvádí, že to není možné bez souhlasu agentury. Dne 10. 10. však sdělila, že s nikým nespolupracuje, že si vše zajišťuje vlastními silami.
Pořádá někdo ve prospěch politické strany/hnutí podpůrné akce?
Podporovatelé z řad veřejně známých osobností jsou uveřejněni na webu KDU – ČSL nicméně jasně pojmenované akce chybí.
Naplnila politická strana/hnutí odhad finančních prostředků vynaložených na kampaň, který si předem určil? Jak byly výdaje a náklady strukturovány?
Finanční limit na výdaje volební kampaně byl překročen o 10%. Tento schodek byl uhrazen díky většímu množství darů od sponzorů. Podrobnou struktura výdajů a příjmů však strana nikde neuvádí.
Zveřejnila politická strana/hnutí do dvou měsíců po volbách vyúčtování své předvolební kampaně?
V souladu se zákonem uvede KDÚ-ČSL veškeré podrobnější informace ohledně financování volební kampaně až ve výroční zprávě, kterou má povinnost každoročně odevzdat  1. 4. Sněmovně ČR.

Články o straně

Omlouváme se, v této sekci nemáme zatím žádné články.