Poslední změna stránek 8. 2. 2014

SPOZ

Výsledek hodnocení: Strana neposkytuje téměř žádné informace o svém financování, sponzorech ani výdajích, ani nemá transparentní účet, na naše otázky neodpověděla. Financování její poměrně nákladné kampaně naprosto zůstává zahaleno v tajemství a je vrcholně neprůhledné. Strana podle svých vyjádření hodlá v kampani utratit 20 miliónů Kč, což zdaleka neodpovídá masivnosti stávající kampaně. Náklady na kampaň se nakonec vyšplhaly daleko výše. Přesná  částka však zatím není známa.

 

Má politická strana/hnutí transparentní účet? Je účet na webu politické strany/hnutí skutečně snadno dohledatelný, přehledný a uživatelsky pochopitelný?
Strana nemá transparentní účet.
Zveřejňuje politická strana/hnutí i další informace o financování své kampaně (kromě transparentního účtu)? Konkrétně, zda politická strana/hnutí zveřejňuje samostatně a přehledně informace o všech svých dárcích (minimálně o dárcích nad 50 tis. Kč) a kde jsou tyto informace uvedeny? Jakou část zdrojů tvoří úvěry a kdo je poskytnul?
Strana neposkytuje žádné informace o svých dárcích, ani jakou část zdrojů na kampaň budou tvořit úvěry.
Zveřejnila politická strana/hnutí celkovou sumu plánovaných nákladů na svou kampaň?
Strana v dopise i v médiích  zveřejnila, že počítá s náklady kampaně ve výši přibližně 20 mil. Kč
Zveřejňuje politická strana/hnutí zprávu o reálně vydaných financích v čase (např. po 14 dnech či častěji). Uvedla zejména podrobnější členění nákladů na administrativní zázemí, billboardy, inzerci v tištěných a on-line médiích, náklady na vytvoření spotu/klipů, případně reklamních předmětů, zajištění meetingů, smlouvy s PR/konzultačními firmami?
Strana žádné takové informace nezveřejňuje.
Zveřejňuje politická strana/hnutí seznam výhod v podobě slev či služeb poskytnutých zadarmo využitých v rámci předvolební kampaně?
Strana žádné takové informace nezveřejňuje.
Zveřejňuje politická strana/hnutí počet (nebo alespoň odhad počtu) dobrovolníků zapojených v kampani a informaci o tom, kolik na zajištění jejich činnosti vydává peněz?
Strana žádné takové informace nezveřejňuje.
Zveřejňuje politická strana/hnutí průběžně na svém webu seznam všech připravovaných i konaných veřejných akcí pořádaných v rámci předvolební kampaně (setkání s voliči, debaty, kulturní akce, apod.)?
Na webových stránkách SPOZ je uveden přehledný kalendář předvolebních akcí, které zatím zdá se směřují pouze na Ostravsko.
Zveřejňuje politická strana/hnutí složení svého volebního týmu s uvedením rolí jednotlivých členů v kampani (včetně poradců)?
Strana nezveřejňuje na svých webových stránkách informace o svém volebním týmu. Jediné informace, které jsou na stránkách, jsou dva kontakty (obecný email a email na místopředsedu strany).
Zveřejňuje politická strana/hnutí jména agentur (mediální, PR, poradenské, právní), se kterými na kampani spolupracuje?
Strana žádné takové informace nezveřejňuje.
Pořádá někdo ve prospěch politické strany/hnutí podpůrné akce?
Strana žádné takové informace nezveřejňuje.
Naplnila politická strana/hnutí odhad finančních prostředků vynaložených na kampaň, který si předem určil? Jak byly výdaje a náklady strukturovány?
Strana žádné takové informace nezveřejňuje, ale je jasné, že odhad nákladů byl hrubě překročen. Jen náklady na média činily více než 40 mil. Kč
Zveřejnila politická strana/hnutí do dvou měsíců po volbách vyúčtování své předvolební kampaně?
Strana žádné takové informace nezveřejnila.

Články o straně

Omlouváme se, v této sekci nemáme zatím žádné články.