Poslední změna stránek 8. 2. 2014

Strana zelených

Výsledek  hodnocení: Celkově SZ zveřejňuje řadu informací velmi podrobně (a detailněji než ostatní strany) a nad rámec zákonných povinností.  Strana hodlala v kampani utratit 12 milionů Kč. Nakonec to bylo o 400. 000 korun méně.

Má politická strana/hnutí transparentní účet? Je účet na webu politické strany/hnutí skutečně snadno dohledatelný, přehledný a uživatelsky pochopitelný?
SZ má transparentní účet, přes který jsou prováděny všechny bezhotovostní transakce týkající se volební kampaně. Účet je na webu.  Zároveň má omezení pro hotovostní transakce.
Zveřejňuje politická strana/hnutí i další informace o financování své kampaně (kromě transparentního účtu)? Konkrétně, zda politická strana/hnutí zveřejňuje samostatně a přehledně informace o všech svých dárcích (minimálně o dárcích nad 50 tis. Kč) a kde jsou tyto informace uvedeny? Jakou část zdrojů tvoří úvěry a kdo je poskytnul?
Seznam darů, půjček, faktur a smluv  je zde. Dárce je ale možné zpětně dohledat ve výročních zprávách.
Zveřejnila politická strana/hnutí celkovou sumu plánovaných nákladů na svou kampaň?
Strana hodlá v kampani utratit 12 mlionů Kč, jak informovala v médiích.
Zveřejňuje politická strana/hnutí zprávu o reálně vydaných financích v čase (např. po 14 dnech či častěji). Uvedla zejména podrobnější členění nákladů na administrativní zázemí, billboardy, inzerci v tištěných a on-line médiích, náklady na vytvoření spotu/klipů, případně reklamních předmětů, zajištění meetingů, smlouvy s PR/konzultačními firmami?
Ano, strana zveřejňuje na svém webu podrobnější členění výdajů. Tyto údaje jsou aktualizované a zároveň jsou přiloženy i kopie faktur a dokladů. Strana také na vyžádání poskytla informace o výši nákladů na outdoorovou reklamu.
Zveřejňuje politická strana/hnutí seznam výhod v podobě slev či služeb poskytnutých zadarmo využitých v rámci předvolební kampaně?
Strana na webu zveřejňuje slevy, výhody i partnerství s jinými společnostmi. http://www.zeleni.cz/transparentni-kampan/
Zveřejňuje politická strana/hnutí počet (nebo alespoň odhad počtu) dobrovolníků zapojených v kampani a informaci o tom, kolik na zajištění jejich činnosti vydává peněz?
SZ má podle zaslaného dopisu v současné době registrováno 450 dobrovolníků na základě dobrovolnické výzvy. Výdaje jsou zatím nulové. Rozpočtováno na práci s dobrovolníky je cca 250 tis. Kč. Počítá s nárůstem dobrovolníků na několik tisíc.
Zveřejňuje politická strana/hnutí průběžně na svém webu seznam všech připravovaných i konaných veřejných akcí pořádaných v rámci předvolební kampaně (setkání s voliči, debaty, kulturní akce, apod.)?
Seznam akcí je zveřejněn na webových stránkách.
Zveřejňuje politická strana/hnutí složení svého volebního týmu s uvedením rolí jednotlivých členů v kampani (včetně poradců)?
Seznam členů centrálního volebního týmu: kreativní skupina Družina,Ondřej Liška (předseda SZ), Matěj Stropnický (místopředseda SZ), Tomáš Průša (člen předsednictva), Pavlína Pacáková (hlavní manažerka a fundraiserka), Matěj Chytil (volební manažer), Mojžíš Stupka (IT), Pavel Bednařík (mediální koordinátor), Iva Marušková (účetní), Eva Kubátová (tajemnice), Petr Čermák (produkce), Lucie Šambergerová (asistentka předsedy strany), Barbora Malá (koordinátorka projektu „Kampaň jste vy“) , stážisti.
Zveřejňuje politická strana/hnutí jména agentur (mediální, PR, poradenské, právní), se kterými na kampani spolupracuje?
Strana má na webu zvěřejněn seznam agentur, se kterými spolupracuje.
Pořádá někdo ve prospěch politické strany/hnutí podpůrné akce?
SZ v dopise odpověděla, že zatím žádné takové akce nejsou, ale pokud by se objevily,  tyto informace zveřejní.
Naplnila politická strana/hnutí odhad finančních prostředků vynaložených na kampaň, který si předem určil? Jak byly výdaje a náklady strukturovány?
Ano, odhad byl naplněn. Výdaje činily 11 786 866 Kč. Příjmy byly o 400 tis vyšší.
Zveřejnila politická strana/hnutí do dvou měsíců po volbách vyúčtování své předvolební kampaně?
Ano, zveřejnila. Výsledky jsou k  dohledání na extranetu SZ od 28. 11. 2013. Chybí aktualizace výdajů za prosinec.

 

Články o straně

Omlouváme se, v této sekci nemáme zatím žádné články.