Poslední změna stránek 8. 2. 2014

ČSSD

Výsledek hodnocení: Strana se v otevřenosti od minulých voleb významně pozitivně posunula, založila transparentní účet a zveřejňuje další informace ohledně reálných výdajů. Přesto stále neposkytuje úplné informace o volebním týmu nebo spolupracujících agenturách a dodavatelích. Strana hodlá v kampani utratit 90 miliónů Kč. Ve skutečnosti utratila o 3 miliony méně.

 

 

Má politická strana/hnutí transparentní účet? Je účet na webu politické strany/hnutí skutečně snadno dohledatelný, přehledný a uživatelsky pochopitelný?
ČSSD má transparentní účet a informaci o něm na svých webových stránkách.
Zveřejňuje politická strana/hnutí i další informace o financování své kampaně (kromě transparentního účtu)? Konkrétně, zda politická strana/hnutí zveřejňuje samostatně a přehledně informace o všech svých dárcích (minimálně o dárcích nad 50 tis. Kč) a kde jsou tyto informace uvedeny? Jakou část zdrojů tvoří úvěry a kdo je poskytnul?
Ano, veškeré informace lze nalézt ve Výroční zprávě. Náklady na kampaň bude hradit následovně: 80 mil. Kč  z kontororentního účtu a  10 mil. Kč z vlastnich prostredku
Zveřejnila politická strana/hnutí celkovou sumu plánovaných nákladů na svou kampaň?
Strana v dopise i v médiích  informovala, že náklady kampaně odhaduje na přibližně na 90 mil. Kč. Zdroj zde.
Zveřejňuje politická strana/hnutí zprávu o reálně vydaných financích v čase (např. po 14 dnech či častěji). Uvedla zejména podrobnější členění nákladů na administrativní zázemí, billboardy, inzerci v tištěných a on-line médiích, náklady na vytvoření spotu/klipů, případně reklamních předmětů, zajištění meetingů, smlouvy s PR/konzultačními firmami?
Žádné zprávy nevychází, odkazují se na transparentní účet.
Zveřejňuje politická strana/hnutí seznam výhod v podobě slev či služeb poskytnutých zadarmo využitých v rámci předvolební kampaně?
V dopise ČSSD odpověděla, že využívá standardní ceny, které jsou dohodnuty s dodavateli. 
Zveřejňuje politická strana/hnutí počet (nebo alespoň odhad počtu) dobrovolníků zapojených v kampani a informaci o tom, kolik na zajištění jejich činnosti vydává peněz?
Strana informuje, že na kampani se bude podílet přibližně jedna třetina členů ČSSD a jejich pomoc bude bezplatná.
Zveřejňuje politická strana/hnutí průběžně na svém webu seznam všech připravovaných i konaných veřejných akcí pořádaných v rámci předvolební kampaně (setkání s voliči, debaty, kulturní akce, apod.)?
Ano, tyto informace jsou zveřejněny na webu strany.
Zveřejňuje politická strana/hnutí složení svého volebního týmu s uvedením rolí jednotlivých členů v kampani (včetně poradců)?
Strana odpověděla, že tyto informace se běžně objevují v médiích a žádné další podrobnější informace neuvedla. Na webových stránkách strany je dohledatelný jen tiskový mluvčí.
Zveřejňuje politická strana/hnutí jména agentur (mediální, PR, poradenské, právní), se kterými na kampani spolupracuje?
Strana uvádí, že jména agentur a dodavatelů jsou zveřejňována v průběhu kampaně. Info je na placeném prostoru Insider http://aktualne.centrum.cz/domaci/volby/clanek.phtml?id=792173.  /Údajně se jedná o tři agentury, z nichž jedna je Wunderman, dceřiná společnost českého zastoupení nadnárodní společnosti Young & Rubicam. Některé se zřejmě objeví až ve zprávě o volební kampani po volbách.
Pořádá někdo ve prospěch politické strany/hnutí podpůrné akce?
V dopise strana odpověděla, že tyto akce neorganizuje a neeviduje.
Naplnila politická strana/hnutí odhad finančních prostředků vynaložených na kampaň, který si předem určil? Jak byly výdaje a náklady strukturovány?
Finanční limit pro výdaje na volební kampaň byl dodržen. Struktura výdajů a nákladů není jednoznačná.
Zveřejnila politická strana/hnutí do dvou měsíců po volbách vyúčtování své předvolební kampaně?
Strana uveřejnila vyúčtování volební kampaně ještě před uplynutím dvou měsíců od voleb na tiskové konferenci, svolané k tomuto účelu.

 

Články o straně

Omlouváme se, v této sekci nemáme zatím žádné články.