Poslední změna stránek 8. 2. 2014

Úsvit přímé demokracie

Výsledek hodnocení: Hnutí neposkytuje detailní informace o financování své kampaně na svém profilu a na naše otázky neodpovědělo. Nicméně zavedlo transparentní účet. V médiích uvedlo, že hodlá v kampani utratit 15 miliónů Kč. Hnutí bylo osloveno se žádostí o dodání chybějících informací do 10. 10. Bez reakce.

 

 

 

Má politická strana/hnutí transparentní účet? Je účet na webu politické strany/hnutí skutečně snadno dohledatelný, přehledný a uživatelsky pochopitelný?
Ano, strana má transparentní účet, který je dostupný zde. Jedná se o standardní výpis z bankovního účtu, který je na stránkách dohledatelný.
Zveřejňuje politická strana/hnutí i další informace o financování své kampaně (kromě transparentního účtu)? Konkrétně, zda politická strana/hnutí zveřejňuje samostatně a přehledně informace o všech svých dárcích (minimálně o dárcích nad 50 tis. Kč) a kde jsou tyto informace uvedeny? Jakou část zdrojů tvoří úvěry a kdo je poskytnul?
Ne, tyto informace nelze na stránkách hnutí dohledat. Hnutí pouze zveřejnilo informaci, že přibližně dvě třetiny nákladů bude krýt bankovním úvěrem.
Zveřejnila politická strana/hnutí celkovou sumu plánovaných nákladů na svou kampaň?
V médiích hnutí avizovalo, že náklady na kampaň odhaduje na 15 mil. Kč.
Zveřejňuje politická strana/hnutí zprávu o reálně vydaných financích v čase (např. po 14 dnech či častěji). Uvedla zejména podrobnější členění nákladů na administrativní zázemí, billboardy, inzerci v tištěných a on-line médiích, náklady na vytvoření spotu/klipů, případně reklamních předmětů, zajištění meetingů, smlouvy s PR/konzultačními firmami?
Ne, tyto informace nelze na stránkách hnutí dohledat.
Zveřejňuje politická strana/hnutí seznam výhod v podobě slev či služeb poskytnutých zadarmo využitých v rámci předvolební kampaně?
Ne, tyto informace nelze na stránkách hnutí dohledat.
Zveřejňuje politická strana/hnutí počet (nebo alespoň odhad počtu) dobrovolníků zapojených v kampani a informaci o tom, kolik na zajištění jejich činnosti vydává peněz?
Hnutí sice má na svých stránkách možnost „zapojit se“, zveřejnilo informaci a více jak 10 tis. „Like“ na Facebooku, ale žádné další informace nejsou dostupné.
Zveřejňuje politická strana/hnutí průběžně na svém webu seznam všech připravovaných i konaných veřejných akcí pořádaných v rámci předvolební kampaně (setkání s voliči, debaty, kulturní akce, apod.)?
Informace jsou dohledatelné na stránkách i FB profilu hnutí.
Zveřejňuje politická strana/hnutí složení svého volebního týmu s uvedením rolí jednotlivých členů v kampani (včetně poradců)?
Na stránkách hnutí je možné dohledat osobnosti (lidry) jednotlivých krajů a kandidátek (konkrétní jména). Vedle toho také existuje velmi obecný email na koordinátory v jednotlivých volebních krajích.
Zveřejňuje politická strana/hnutí jména agentur (mediální, PR, poradenské, právní), se kterými na kampani spolupracuje?
Ne, tyto informace nelze na stránkách hnutí dohledat.
Pořádá někdo ve prospěch politické strany/hnutí podpůrné akce?
Ne, tyto informace nelze na stránkách hnutí dohledat.
Naplnila politická strana/hnutí odhad finančních prostředků vynaložených na kampaň, který si předem určil? Jak byly výdaje a náklady strukturovány?
Ne, tyto informace nelze na stránkách hnutí dohledat.
Zveřejnila politická strana/hnutí do dvou měsíců po volbách vyúčtování své předvolební kampaně?
Ne, tyto informace nelze na stránkách hnutí ani jinde dohledat.

Články o straně

Omlouváme se, v této sekci nemáme zatím žádné články.